Skip to main content

Nyheter - startsida

Barbaradagen - en skyddande tradition i tunnlarna

Barbaradagen
När nya tunnelbanan sprängs och borras fram är säkerhet och arbetsmiljö högsta prio. Men den som tror på skyddshelgon har ännu en beskyddare – Sankta Barbara.
2020-12-04

Så blir tomma tunnlar tunnelbana

Tor Thomassen Paula Lindström tunnlar
Sveriges längsta rulltrappa, spärrar, kakelplattor, spår och elledningar ska beställas. Trots att det dröjer flera år innan alla tunnlar ens är färdigutsprängda är planeringsarbetet redan i full gång. 

Publicerad 2020-11-26

2020-12-09

Nytt system för att följa grundvattnet

Nytt system för att följa grundvattnet
Varje år kommer nya tunnelbanan att göra runt 90 000 mätningar av grundvatten. Nu har förvaltning för utbyggd tunnelbana tillsammans med statliga Metria utvecklat ett helt nytt system för att hantera all denna data.

När tunnelbanan byggs ut finns det risk för påverkan på grundvattnet. Men det finns mycket strikta villkor för detta: 

2020-11-25

Rivningsarbeten pågår på Gullmarsplan

På bussdäcket på Gullmarsplan tas ett 20 gånger 20 meter stort hål upp (vid den röda markeringen. Under stationen, mellan spåren, pågår redan markarbeten.
Under vintern rivs delar av Gullmarsplans station för att göra plats åt de nya hissar som ska förbinda biljetthallen och Blå linje. 

Publicerad 2020-11-23

Blå linjes nya plattform på Gullmarsplan kommer att ligga cirka 70 meter under dagens station. Transporterna upp och ner kommer att ske med fem snabbhissar.  

2020-11-25

Naturspår och trädskydd för hållbart bygge

Region Stockholm kommer att etablera ett arbetsområde i en del av Vasalundsparken i Solna under bygget av nya tunnelbanan. Då behövs extra hänsyn tas till omgivningen.  

Publicerad 2020-11-19

2020-11-19

Provborrningar på vattnet för tunnelbanan till Älvsjö

Provborrning på arbetsplattform i Liljeholmsviken
Delar av nya tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö är tänkt att gå i berget under vatten. Nu pågår borrningar på Mälaren som ska visa var bergytan ligger.
Publicerad 2020-11-18

– Vi har redan börjat med provborrningar på land men nu har vi kommit igång med vattenpunkterna också, säger Andreas Lundgren, fältgeotekniker på WSP.

2020-12-30

Blå linje till Barkarby tog hem hållbarhetspris

Tack vare innovativa arbetssätt vann utbyggnaden av Blå linje till Barkarby pris för hållbar infrastruktur på Sweden Green Building Awards 2020. 

Publicerad 2020-11-11

Årets upplaga av Sweden Green Building Awards var en digital tillställning. Blå linje till Barkarby var tillsammans med European Spallation Source nominerade till priset för hållbar infrastruktur. Och det blev Blå linje till Barkarby som drog det längsta strået.

2020-11-11

Grönt ljus för större depå och nya spår i Högdalen

Nu har utbyggnaden av depån i Högdalen fått det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen.

Publicerad 2020-11-11

– Det här är en väldigt viktig milstolpe för oss! Domen innebär att vi har tillstånd att börja bygga, enligt de villkor som domstolen har beslutat, säger projektchef Marie Fredell.

Villkoren i domen handlar till exempel om buller och grundvattenpåverkan. 

2020-11-11

Utgrävningar visar 1800-talets Stockholm

Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigbergsparken. Bild: Stockholms stadsmuseum
Arkeologiska undersökningar i Stigbergsparken gav de fynd man beräknat. Framför allt är det en terrass och kullerstenar från 1800-talet. Men också en möjlig plaskdamm.

Publicerad 2020-11-10

Stor bild: Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigsbergsparken. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

2020-11-11

Öppna hus ställs in på grund av covid-19

De öppna hus som planerats i samband med samrådet för tunnelbanan till Älvsjö ställs in. Du kan fortsatt ta del av all information och lämna dina synpunkter på webben.     

Publicerad 2020-11-09

Samrådsprocessen för nya tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö pågår för fullt. I det här skedet finns det ingen färdig sträcka att visa upp, utan syftet är att få in idéer och förslag från allmänheten.  

2020-11-09

Pages