Skip to main content

Frågor och svar om fastigheter, mark och grundvatten

En bergvärmebrunn är borrad i berg och tar ut värme via vattnet som finns i den borrade brunnen. Om grundvattennivån sjunker i berget kan det även minska effektuttaget av värme från bergvärmebrunnen. Nya tunnelbanan har installerat mätrör i bergvärmebrunnar i området och mäter dessa en gång per månad för att kontrollera grundvattennivåerna. 

 

Läs mer

Grundvattennivån läser vi ofta av manuellt genom att en person är ute och mäter djupet ner till vattenytan i ett av våra många observationsrör för grundvatten. På vissa otillgängliga platser, till exempel inom spårområden, kan vi använda automatisk mätning. 

 

Läs mer

Minst en gång per vecka i områden som påverkas av våra arbeten.

Läs mer

När vi bygger tunnelbanan tätar vi berget omkring våra tunnlar. Trots tätningsåtgärder kommer en del grundvatten att läcka in och behöva ledas bort. Vi mäter och följer upp påverkan i området. Om vi ser en påverkan utför vi vid behov så kallad skyddsinfiltration, vilket innebär att vatten tillförs till grundvattenmagasinet. 

Läs mer

Genom att motverka sänkta grundvattennivåer med tätning och, vid behov, skyddsinfiltration.

Läs mer

Att vi har tillstånd till att bortleda grundvatten från tunnelbanans inläggningar.  Där står  ocksåvilka villkor som gäller för vår verksamhet, till exempal att vi ska ha kontrollprogram för grundvatten och buller.

Läs mer

Kontrollprogram beskriver de kontroller vi utför för att följa upp vår  omgivningspåverkan och de villkor vi har fått i miljödomen.

Läs mer

Ja, vi har tagit fram kontrollprogram för bland annat grundvatten, buller, vibrationer och utsläpp till vatten.

Läs mer

Tillståndshandläggare på nya tunnelbanan.

Läs mer

Pages