Skip to main content

Frågor och svar - sms-tjänst

Telefonnumren hämtas från offentliga register. Sms:en bedöms som samhällsinformation och skickas till de områden nya tunnelbanan arbetar i. Vi räknar med att endast skicka få sms under en begränsad tid. Det är enkelt att avregistrera dig om du inte längre önskar få sms från oss. 

Om det finns flera nummer registrerade på samma adress (samma abonnemang) skickas sms endast till ett av numren (det som tecknades först). Om det finns flera abonnemang till olika personer på samma adress, skickas sms till samtliga nummer.  

För abonnemang som tecknats av en förälder åt ett barn kan minderåriga få sms om barnets abonnemang tecknades först. Det är enkelt att avregistrera och lägga till ett annat mobilnummer, gå in på nyatunnelbanan.servicevarning.se.  

Uppgifterna finns i vår databas och används enbart för utskick av sms vid byggarbeten i ditt närområde och när vi spränger. De lämnas inte ut till obehöriga/tredje part eller i kommersiellt syfte. Datan raderas tre månader efter utskick.

Systemet behåller datan i tre månader efter utskicket, sedan försvinner den ur historiken.

Pages