Skip to main content

Veddesta arbetstunnel - laddning

Tändtrådarna kopplas ihop enligt ett särskilt schema så att sprängladdningarna inne i berget detonerar i rätt ordning.
Tändtrådarna kopplas ihop enligt ett särskilt schema så att sprängladdningarna inne i berget detonerar i rätt ordning.