Skip to main content

Ann-Christin har styr på spåret

Det behövs många olika experter för att bygga tunnelbana. En av dom är Ann-Christin Holwaster, projektledare för BEST.

Publicerad: 2019-02-09

– Det står för Bana, El, Signal och Tele. Bana är ett annat ord för spår och el handlar om att se till så att tågen får den ström de behöver för att köra. Signalsystemet är ett säkerhetssystem och styr bland annat signalljusen, växlar och hur snabbt tågen kan köra.

Tele då?
– Det är tele- och datakommunikationsutrustning som skickar information från tunnelbanan till bland annat trafikledningscentralen och driftledningscentralen. Till exempel får de information från alla kameror på stationerna och information om var tågen befinner sig någonstans.

Vad går ditt jobb ut på?
– Jag jobbar med Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort. Vårt uppdrag är att förlänga dagens tunnelbana, så vi använder i stort sett samma teknik som redan finns. Även fastän det inte är förrän i slutet av byggtiden som vi lägger spåren och gör alla el-, signal- och tele-arbeten är det jätteviktigt att vi redan nu har koll på hur spårens kurvor och lutning ska se ut, det påverkar ju hur stora utrymmen som behöver sprängas ut under jord.

Vad gör du om dagarna?
– Det är väldigt mycket möten. Som projektledare hanterar jag både tekniska svårigheter och har hand om budget, tidplan och uppföljningar. Jag har sju medarbetare idag, men när det är dags att bygga våra delar kommer vi behöva bli många fler och fylla på med bland annat byggledare, produktionsledare och entreprenadingenjörer.

Vad är det bästa med att jobba med BEST?
– Att det är ett så varierat jobb! Jag gillar att jag får tänka hela vägen från planering till att tunnelbanan faktiskt ska börja gå. Jag får ju också jobba med flera olika teknikområden.

Hur märker man som resenär att du har gjort ett bra jobb?
– När allt funkar som det ska, så helst ska resenärerna inte tänka på det alls!

 

 

2019-03-13