Skip to main content

04. När och var görs provborrningar i Nacka?

Provborrningar görs för att få information om berget där tunnelbanan ska byggas. Du kan läsa mer om var vi provborrar under Aktuella arbeten.