Skip to main content

02. Måste stationerna Globen och Enskede gård läggas ner?

Eftersom tunnelbanan byggs djupt i berg under Salsjön kan inte spåren komma upp till marknivå redan vid Globen. Tunnelbana kan inte köras i för branta backar. Därför behöver Globen och Enskede gård ersättas av en ny station under jord. Den nya stationen Slakthusområdet får en uppgång knappt ett kvarter från Globens nuvarande tunnelbanestation.