Skip to main content

07. Varför ska just Hagsätragrenen bli Blå linje?

I och med att det ska byggas cirka 40 000 bostäder i södra Stockholm i tunnelbanans närområde behöver samtliga tre gröna linjer få tätare trafik. Det är trångt under rusningstrafik redan idag, särskilt mellan Slussen och T-Centralen och fler tåg får inte plats på spåren norr om Gullmarsplan där alla tre gröna linjer delar på spåren. I och med att en av de gröna linjerna istället kopplas till Blå linjen kan samtliga linjer få tätare trafik.