Skip to main content

Final för förhandlingarna

Förhandling, illustration
Nu är tre intensiva veckor med miljödomsförhandlingar om tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka och Söderort slut.

Publicerad: 2019-02-20

– Jag är verkligen stolt över mina medarbetare! Vi har gjort ett gediget arbete med att presentera vår utbyggnad, säger avdelningschef Martin Hellgren. 

Miljödomsförhandlingarna och det tillstånd som domstolen lämnar i och med domen sätter villkoren för hur tunnelbanan får byggas och hur mycket bygget får påverka omgivningen.

– Det går ju inte att bygga ut tunnelbanan utan att det märks. Men hela förhandlingen skedde i god anda och det var extra roligt på sista dagen, när alla parter, oavsett roll, underströk att de vill att tunnelbanan ska byggas ut, säger Martin Hellgren. 

Tillståndet reglerar arbetet med grundvattnet, som alltid påverkas när man bygger under jord, och hur mycket och vilka tider på dygnet som bygget får påverka omgivningen. Mark- och miljödomstolen i Nacka meddelade att datum för domen är den 19 juni i år. 

– Det känns skönt att vi får tillståndet innan sommaren, säger Martin Hellgren. 

2019-03-12