<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

02. Var kommer ni att bygga i Nacka?

Vi kommer att ha arbetsplatser längs med hela den planerade utbyggnaden i Nacka. Vid de nya stationerna i Sickla, Järla och Nacka kommer vi att ha arbetsområden ovan jord. Där bygger vi bland annat entréer och biljetthallar. Vid varje station kommer vi också att ha en arbetstunnelmynning. Via arbetstunneln transporterar vi maskiner, personal och bergmassor. Tunnlarna borras och sprängs ut under marken och det kan märkas som buller och vibrationer.

Du kan läsa mer om hur du påverkas av våra arbeten på sidan Så här på verkas du.