Skip to main content

07. Vilken funktion fyller grundvattnet?

Främsta funktionen är att det många gånger används som dricksvatten. I området för tunnelbana till Barkarby finns dock ingen grundvattentäkt. Grundvattnet kan här ha en teknisk betydelse, till exempel för byggnader och anläggningar på lera eftersom lerans egenskaper kan påverkas av grundvattennivån.