Skip to main content

08. Hur påverkar tunnelbanebygget grundvattnet?

Vi bygger en tunnel som ligger under grundvattennivån i marken. Trots att vi tätar tunneln läcker en del grundvatten in i vår anläggning vilket kan medföra påverkan på grundvattennivåer i omgivningen.