Skip to main content

09. Vad kan ändrade grundvattennivåer få för konsekvenser?

När grundvattennivån sjunker i områden med lerjordar kan leran komprimeras och marksättningar kan bildas. Byggnader och anläggningar som ligger direkt på leran kan påverkas. Sänkta grundvattennivåer i brunnar för bergvärme kan påverka brunnens effektuttag. Vid behov kommer vi att utföra skyddsinfiltration för att säkerställa att inga skadliga grundvattennivåavsänkningar uppkommer på grund av arbetena med nya tunnelbanan.