<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

10. Vad betyder det att grundvattnets nivåer sjunker?

Grundvattennivåerna i marken varierar naturligt under året och är till exempel naturligt låga under vår och sommar. De kan också sjunka vid arbeten i mark som medför att grundvatten leds bort, exempelvis från en schaktgrop.