Skip to main content

01. Vilka fastigheter besiktigas?

Besiktningar görs enligt svensk standard. Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. För fastigheter byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter. Här kan du läsa mer om hur vi besiktigar fastigheter.