Skip to main content

02. Kommer min fastighet bli besiktigad?

I god tid innan vi börjar bygga i närheten av dig blir du kontaktad av en besiktningsperson. När besiktningen är utförd kommer fastighetsägaren att få en kopia på besiktningsprotokollet. För bostadsrättsföreningar skickas kopia på besiktningsprotokollen till styrelsen. När våra arbeten är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att inga förändringar skett på grund av våra arbeten.