Skip to main content

03. Kan jag få min fastighet besiktigad även om den ligger utanför ert besiktningsområde?

Om det finns särskilda skäl så besiktigas även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du är orolig för din fastighet!