<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

10. Station Sofia – Därför har träd i parken avverkats och flyttats

Träd i parken har avverkats eller flyttats till andra stadsdelar pga. att de står på den plats där vi ska bygga hisschaktet och det nya stationshuset. För att kunna bygga den nya stationen behöver vi utrymme för arbetsfordon, maskiner, samt in- och utfarter.