<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

01. När börjar ni bygga ut Högdalsdepån? När är det klart?

Planerad byggstart är 2020 och det kommer att ta fem till sex år att bygga ut både Högdalsdepån och den nya tunneln till tunnelbanans Farstagren. Under 2019 började en del förberedande arbeten göras, som till exempel flytt av el- och vattenledningar.