Skip to main content

03. Vilka åtgärder gör ni för att förhindra skador?

Inför våra arbeten gör vi riskanalyser på byggnader och anläggningar som kan påverkas av våra arbeten. Vårt mål är att påverka byggnader och anläggningar så lite som möjligt och vi anpassar arbetena för att minimera risken för skador.