Skip to main content

04. Har jag rätt till ersättning om min verksamhet lider ekonomisk skada?

Om din verksamhet lider ekonomisk skada trots att störnings- eller skadeförebyggande åtgärder har gjorts, kommer vi att föra en dialog med dig angående ekonomisk ersättning.