Skip to main content

05. Hur får jag reda på om min fastighet fått skador på grund av sprängning?

Vi gör efterbesiktningar för att kontrollera att inga förändringar har skett på grund av våra arbeten. Du som fastighetsägare får en kopia på efterbesiktningsprotokollet.