Skip to main content

06. Kommer mina kunder påverkas av era arbeten?

Det ska vanligtvis inte vara så. Ibland kan det uppstå olägenheter för en verksamhet under en kortare period. Det är vanligt i storstadsmiljö med omledning av trafik, ledningsomsläggningar eller att vägar stängs av under korta perioder. Information om våra arbeten uppdateras kontinuerligt på vår webbsida. Våra arbeten ska inte hindra kunder från att nå er verksamhet. Tillgänglighet för bilburna kunder kan periodvis bli begränsad.