Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Vårdcentral flyttar när station ska byggas

Hit flyttar vårdcentralen
Från och med den 18 oktober tar Hagalund Frösunda vårdcentral emot besök i nya, tillfälliga lokaler på Hagalundsgatan 47.
Publicerad 2021-10-14
2021-10-15

Spränginformation rakt i mobilen

Mobiltelefon vid arbetsområde
Vill du veta när det ska komma en sprängning? Då kan du anmäla dig och få ett sms i förväg. 

Publicerad 2021-09-10

Det sprängs för ny tunnelbana på många ställen i hela Stockholmsregionen. I Nacka, i Barkarby, på Södermalm, söder om Söder och i Solna.  

– Det innebär att väldigt många människor hör och känner sprängningarna, säger Andreas Lundell, samordnare för närområdeskommunikation på nya tunnelbanan.  

2021-09-10

Malin Holm tar reda på svaren åt dig

Malin Holm
Frågor om tidplaner och störningar är vardag för SL Kundtjänst. Malin Holm är en av de som svarar på dina frågor om nya tunnelbanan.  

Publicerad 2021-08-18

Undrar du något om utbyggnaden finns det snabb hjälp att få. Årets alla dagar, dygnet runt, svarar SL Kundtjänst på dina frågor.  

2021-08-19

Ett valv av pixlar i Arenastaden

Visionsbild av station Arenastadens plattform
I det välvda taket i Arenstadens plattformshall kommer man att kunna se en mosaik av kvadrater i olika färger. Ett höghus som gjorts om till färgade pixlar. Axel Lieber från konstkollektivet inges idee förklarar idén bakom konstverket Skylines.

Publicerat 2021-08-12

2021-08-12

100 meter tunnel i Rudviken - Solna

Tunnelmynning i Rudviken
Efter senaste salvan är 100 meter av nya tunnelbanans arbetstunnel i Rudviken utsprängd.

Publicerad 2021-07-12

Det betyder att nästan en tredjedel av den 350 långa tunneln som ska leda fram till den framtida stationen Södra Hagalund har sprängts ut.  Delprojektledaren Hanna Nahlin och vår entreprenörs projektchef Andreas Hansson firade milstolpen med ett handslag framför tunnelmynningen. 

2021-07-13

Här pågår arbeten även i sommar

Två personer i skyddskläder står i en tunnel.
Tunnelbaneutbyggnaden pågår även under sommaren, men med paus för sprängning och borrning på några ställen.

Att borra och spränga tunnlar är arbeten som ofta märks för omgivningen, så hur blir det i sommar – kommer byggarbetarna att ta något semesteruppehåll?  
 

2021-06-24

Transporter av bergmassor på kvällar och nätter

Transporter byggarbetsplats
Från och med nu har Region Stockholm tillstånd att transportera bergmassor från arbetstunneln i Rudviken på kvällar och nätter.

Arbetena innebär att riktvärdena för luftburet buller på kvällar och nätter kan överskridas. Region Stockholm har sökt, och fått tillstånd av Solna stad att göra avsteg från bullervillkoren. Transporterna kvälls- och nattetid är nödvändiga för att vi ska kunna spränga ut tunneln på ett effektivt sätt. Om vi inte kan frakta bort massorna nattetid blir byggtiden längre.

2021-05-21

Incident på Västra vägen

Arbetsområde Rudviken
Klockan 12:00 idag gjordes en sprängning ovan jord, vid tunnelmynningen i Rudviken. Sprängningen orsakade att sten flög upp i luften.

Det mesta träffade containerväggen på arbetsområdet, men några stenar landande på en balkong på Västra vägen. Inga personer kom till skada.

Efter händelsen avbröts arbetet och nu utreder vi orsaken till det som hänt. Tillsvidare kommer inga sprängningar ovan jord att göras. Däremot kommer vi spränga inne i tunneln där det inte finns någon risk för stensprut. 

Incidenten är anmäld till arbetsmiljöverket 

2021-05-19

Nu påbörjas tunneln i Rudviken

Tunnelmynningen i Rudviken markeras av borrhål och rosa färg.
I Rudviken börjar nu bygget av arbetstunneln som ska leda ner till den framtida stationen Södra Hagalund.

Arbetet intill Solnavägen har pågått sedan förra året, men hittills ovan jord. Ett sluttande öppet schakt har grävts fram och sprängts ut i berget så att det nu finns ett en bergvägg att börja bygga tunneln i.

2021-04-16

Pages