Skip to main content

Nyheter - startsida

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Så går det till när vägen till jobbet spärras av

Orangea skyltar och pilar visar alternativa vägar vid byggarbeten.
I Stockholm kan det ibland kännas som att avspärrningarna mer liknar en hinderbana än en alternativ väg till jobbet. Men det finns faktiskt en plan bakom alla orangea skyltar och pilar. Så här går det till när trafiken måste läggas om.

Publicerad 2021-02-23 (publicerad första gången 2020-09-25)

2021-02-23

Mycket jobb bakom vackra rum

Visionsbilder plattform
Samma datamodell som används för att ta fram de exakta byggritningarna är också grunden till visionsbilderna. Med rätt vinkel och stenkoll på detaljerna skapar arkitekter bilden av framtiden.

Camilla Nordquist är arkitekt på Rundquist arkitekter, som ansvarar för de tre nya stationerna på sträckan från Odenplan till Arenastaden.  

2021-02-17

Försiktigt arbete under Karolinska

Loretto Leguisamo Norén är samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. När tunnlar byggs under Karolinska universitetssjukhuset måste allt arbete utföras försiktigt.
Bygget av nya tunnelbanan till Arenastaden kräver ett nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Sprängningsarbetet anpassas till den känsliga verksamheten.

Publicerad 2021-02-16

Från Odenplan bygger nya tunnelbanan tunnlar till Arenastaden. Det kommer att innebära arbeten rakt under Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, där många känsliga verksamheter och instrument finns.

2021-02-16

Fortfarande omtyckt utbyggnad – trots byggstök och störningar

hjärta i tunnel
Varje år mäts attityden till tunnelbanebygget bland de som bor eller befinner sig i närheten av våra byggen.

Sen den första större mätningen gjordes 2015 har acceptansen för tunnelbaneutbyggnaden legat stadigt på minst 9 av 10 tillfrågade. Det är så många som väljer betyg 3, 4 eller 5 på frågan "Vad är din inställning till utbyggnaden av tunnelbanan?". 

2021-02-19

Se nya tunnelbanans första plattform

Plattformsutrymme för tunnelbanan i Barkarby
Plattformsutrymmet för Barkarby station börjar bli klart. Följ med 30 meter under marken, till platsen där resenärer kommer att vänta på tunnelbanan om några år.
Publicerat 2021-02-09

– Det är här man kommer att stå för att kliva på tunnelbanan och åka vidare mot Kista eller T-centralen, eller ännu längre, säger Peter Dahl, samordnande projektledare för Blå linje till Barkarby.

2021-02-09

Här börjar bygget av Barkarbys uppgångar

Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby, står vid arbetsområdet i Veddesta
I Veddesta pågår nu arbetet med det som ska bli en av station Barkarbys två uppgångar. Samtidigt som arbetet syns och hörs allt mer på markytan pågår även sprängningar underifrån, från plattformen.
Publicerat 2021-02-05

Nu har arbetet med spontning börjat för att det sedan ska gå att schakta och senare spränga fram det som blir rulltrappsschaktet.

2021-02-09

Spontning – för miljöns skull

Sponten vid arbetstunneln på landningsbanan i Barkarby
För att kunna bygga en tunnel måste man börja ovan jord. Spontning är ett av de första arbetsmomenten, som bland annat är viktigt för att skydda omgivande miljö och grundvatten.
Publicerat 2021-02-02
2021-02-10

Positivt besked från regeringen om bergmassor

Bergmassor och Niklas Bergman
Regeringen vill göra det enklare att använda bergmassorna på ett sätt som är bra för miljön. Nu får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda hanteringen.

- Det här är ett viktigt och positivt besked för oss. Jag förutsätter att detta innebär att vi kan hantera våra massor som den resurs det är och därmed slippa stora extrakostnader och stor miljöpåverkan, säger förvaltningschef Niklas Bergman.

2021-02-01

Sena sprängningar väcker frågor

Aliaa Eddnan Husein, byggledare för arbetstunneln vid Hammarby Fabriksväg.
Klockan är strax före 10 på kvällen, allt är stilla. Då smäller det plötsligt till. Sprängningen låter som ett högljutt smatterband och det känns som att hela huset skakar. Bor du i närheten av någon av tunnlarna som håller på att växa fram under Stockholm känner du säkert igen det här. 

Publicerat 2021-01-29

2021-01-29

Pages