Skip to main content

Martin Brantberger

Martin Brantberger
Martin Brantberger är projektledare för tunnelarbeten längs med utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Sedan han började på nya tunnelbanan i januari 2015 har han jobbat med både planering av utbyggnaden och genomförandet – bland annat den första historiska sprängningen.


Varför ville du jobba med tunnelbaneutbyggnaden?
Jag tyckte att det lät som ett väldigt spännande projekt, tunnelbanan är ett signum för Stockholm och omfattningen av utbyggnaden är helt unik. Jag hade jobbat privat i hela mitt liv och kan erkänna att jag hade lite förutfattade meningar om att jobba på Region Stockholm, men det ändrades direkt efter första kontakten. Jag lockades av drivet och kompetensen på nya tunnelbanan och att det bildats en förvaltning just för att genomföra utbyggnaden kändes spännande.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
Jag har sällan en vanlig dag! Alla dagar är unika och det är det som är kul. Idag leder jag två tunnelentreprenader, vilket tar upp största delen av min tid. Jag har mycket kontakt med vår entreprenör, en hel del möten samt daglig uppföljning, samordning och styrning så att entreprenaderna utförs med rätt kvalitet, inom avtalad tid och beslutad budget. Jag arbetar även med planering och genomförande av en del förberedande arbeten som krävs för att tunnelbanan ska kunna byggas på ett effektivt och säkert sätt. Det innebär till exempel nära samarbete med Trafikverket för att hitta överenskommelser om tekniska lösningar. 

Vad är det roligaste med det här jobbet?
Variationen och att jobba med så många kompetenta – och trevliga – människor. Och om jag får vara egoistisk så lär jag mig ständigt väldigt mycket, om allt från tillstånds- och planprocesser till det praktiska utförandet ute på våra arbetsplatser. Jag får även möjlighet att utvecklas i min roll som projektledare tack vare ett stort förtroende tillsammans med kunskap och stöd från kompetenta kollegor. 

Vad har du gjort innan?
Jag är civilingenjör från KTH med inriktning väg och vatten, samhällsbyggnad. Mitt första jobb var på Skanska där jag bland annat jobbade med ett stort tunnelprojekt, Södra Länken. Samtidigt tog jag en licentiatexamen med en avhandling om tätning av berg. Jag har också jobbat som bergkonsult på Ramböll och Geosigma. 

Varför ska man söka sig till oss?
För att det är nu det händer. Och för att få vara med i det historiska i att bygga tunnelbana i Stockholm, förstås!