Några frågor till Anna Nylén

Nyhet  Barkarby, Nya tunnelbanan  2015-10-27
Projektchef för tunnelbana till Barkarby.
 
Vad innebär ditt jobb?

– Jag driver projektet framåt och ser till att vi får en bra färdig lösning för alla tunnelbaneresenärer. Det innebär i praktiken många möten för att kunna samordna information mellan tekniska experter, berörda kommuner och andra intressenter.

Vad händer härnäst?

– I april startar vi vårt plansamråd. Då presenterar vi hur tunnelbanan är tänkt att utformas. Ett roligt och viktigt tillfälle då vi får möjlighet att informera närboende och resenärer om den nya tunnelbanan men även ta del av alla tankar och idéer som finns. Efter samrådet sammanställer vi alla synpunkter och ser över vad vi kan förbättra i tunnelbanans utformning.

Vad ser du för utmaningar?

– Vid Barkarby station är det viktigt att skapa en bra bytespunkt för resenärerna. Vi vill till exempel få till en gemensam entré och biljetthall med pendeltåget. Det är en stor utmaning att göra utan att störa trafiken allt för mycket. Men vi kommer att lösa det med bra planering och smart utformning av stationen.

Vad är det första som kommer att märkas i närområdet?

– Innan byggstarten behöver vi göra en del förundersökningar som exempelvis provborrningar.

Åker du själv mycket tunnelbana?

– Ja, det gör jag och oftast när jag ska in till city eller Kista för att handla eller gå på bio. Jag bor längs med den Blå linjen till Akalla, så det känns så klart extra kul att få jobba med den här delen av utbyggnaden.

 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00