Halvvägs genom tunneln 

Nu har hälften av allt berg sprängts ut i den nya tunneln mellan Hökarängen och Högdalsdepån. Hela tunneln beräknas vara klar under slutet av 2024.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2023-10-02
Kartan visar utbyggnaden av Högdalsdepån och den nya tunneln mellan depån och Hökarängen.

– Det känns jätteroligt att vi nu har nått halvvägs. Det är en stor milstolpe. Arbetet flyter på som det ska och vi håller tidplanen. Sen vet vi att vi påverkar många med våra arbeten. Jag förstår att det inte alltid är roligt, men jag vill tacka alla som står ut med oss, säger Marie Fredell, projektchef för utbyggd depå i Högdalen. 

Marie Fredell är projektchef för arbetet med utbyggd depå i Högdalen

Nya områden påverkas av stomljud  

korsa Fagersjövägen i månadsskiftet oktober/november. Därmed kommer boende på Fagersjövägen, Sjöskumsvägen, Cigarrvägen och norra delen av Tobaksvägen att få ökad påverkan från borr- och sprängarbeten under höst och vinter. Under 2024 rör sig tunneln vidare öster ut under Hökarängen och boende på Pepparvägen, Kumminvägen, Muskotvägen, Korintvägen, Saltvägen och Vaniljvägen kommer att märka av arbetet mer än man gör i dag.

I dag är det många på Hauptvägen och Stadsbudsvägen som påverkas av arbetet med den nya uppställningshallen som ligger i anslutning till tunneln. I uppställningshallens östra del återstår endast en handfull sprängsalvor innan utrymmet är helt utsprängt. Dessa kommer att göras mer sporadiskt medans andra delar av tunnel prioriteras. Det betyder att påverkan av stomljud för boende kommer att glesas ut för att sedan avta.

Var befinner sig tunneln just nu?

På projektets startsida hittar du en karta som visar var arbetet i tunneln befinner sig just nu. Du kan också öppna kartan genom att klicka här

Kartan visar en preliminär översiktlig tidplan för arbetet med den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökängen. Klicka på bilden för att förstora.

Så påverkas du av tunnelarbetet 

När man borrar och spränger i tunneln skapas vibrationer som både kan kännas och höras i husen ovanpå. Vibrationerna kallas för stomljud eftersom ljudvågorna sprids genom husets stomme upp i lägenheterna. Stomljud upplevs olika starkt om du befinner dig i ett hus rakt ovanför tunnelarbetet eller en bit ifrån, och om din lägenhet ligger nära markytan eller längre upp i huset. 

Borrarbetet pågår under flera timmar om dagen och låter som ett dovt vibrerande hackande. En sprängsalva är över på några sekunder, men skapar vibrationer som kan upplevas som ett dovt muller eller smatter. Arbetet rör sig framåt 10–15 meter i veckan och stomljudet avtar när arbetet passerat din adress. 

Vill du veta när vi ska spränga?  

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka här för att läsa mer  

Så här går det till att byta tunnel. Illustration: Martin Thelander.

Tillfällig vistelse  

Om du bor i ett hus ovanpå tunneln så riskerar riktvärdet för stomljud att överskridas under borrarbetet. Det betyder att ljudnivåerna i bostaden kan bli högre än vad som kan anses vara acceptabelt. 

Tillfällig vistelse innebär att Region Stockholm står för till exempel hotellrum under tiden som störningen pågår. Om du inte har fått erbjudande om tillfällig vistelse men misstänker att riktvärdet för stomljud överskrids i din lägenhet ska du skicka in en störningsanmälan.   

Klicka här för att läsa mer om tillfällig vistelse  

Arbetstider  

Arbetet i tunneln pågår dygnet runt, men arbetsmomenten planeras efter hur mycket de låter och hur nära tunneln befinner sig bostäder och känsliga verksamheter. Generellt sett så görs bullrande arbeten i tunneln vardagar klockan 07–22, men sprängarbeten kan även ske på helger.  

Högdalsdepån byggs ut    

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om de nya tågen ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Titta: Ny film förklarar utbyggd depå

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.