Många ville tycka till om Gul linje

Närmare 280 synpunkter kom in efter samrådet i våras. Både allmänhet och samhällsaktörer har tyckt till om var arbetstunnlar, arbetsytor och en ny depå ska ligga.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2023-09-13

– Under hela planeringen av Gul linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö informerar vi och samlar in synpunkter. Det är en del av den lagstyrda processen. Synpunkterna, tillsammans med utredningar och analyser, är viktiga i den fortsatta planeringen, säger Kajsa Nilsson Projektledare plan och miljötillstånd. 

Nu är alla synpunkter sammanställda och kommenterade.

Här hittar du samrådsredogörelsen

Fler steg för Gul linje till Älvsjö: 

  • 18 september – 18 oktober pågår samråd om depåplacering. En ny depå behövs för att tågen på den nya linjen ska kunna servas, städas och parkeras.  
  • Arbete pågår med hur tunnelbanan ska utformas och hur bygget ska genomföras. Utredningar om nödvändiga arbetstunnlar pågår. Påverkan på omgivning, kostnad och byggbarhet vägs in i utredningarna.   
  • I slutet av året kommer ett samråd för att berätta om arbetet så långt- vart och hur tunnelbanan kan byggas med stationslägen, tillfälliga ytor, byggmetod och miljöpåverkan.  

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.