Förbättringar – men fortfarande en del brister kvar hos CRTG

En revision i mars visade på flera allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet och i de arbetsrättsliga villkoren på CRTG:s båda arbetsplatser i Sickla och i Järla. Nu har revisonen följts upp. En hel del är hanterat, men andra brister kvarstår för CRTG att arbeta vidare med.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan  2023-06-26

Den tidigare revisionen visade bland annat att det fanns yrkesarbetare som inte fått lön på flera månader och att viktiga dokument inte fanns översatta till kinesiska.

–  Nu är de stora bristerna kopplade till arbetsrättsliga villkor hanterade. Även när det gäller arbetsmiljöarbetet har CRTG tagit steg framåt, säger Erik Lindgren, projektchef för tunnelbanan till Nacka.

Det som kvarstår nu, efter den uppföljande revisionen, är bland annat att få ledningssystemet helt infört och även översättning av ytterligare dokumentation. Revisorns uppfattning är även att det fortfarande finns en del brister när det gäller arbetsmiljöarbetet.

–  Det ser vi allvarligt på och vi kommer att fortsätta att följa noggrant vad CRTG gör för att få bukt med problemen. Min bild är att CRTG tar detta på allvar och arbetar aktivt med stöd i högsta ledningen för att få till en förändring. Bland annat håller de på att stärka upp sin organisation med resurser inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, avslutar Erik Lindgren.

Här kan du läsa en artikel om revisionen i mars:
https://nyatunnelbanan.se/nyhet/strongrevision-upptackte-stora-brister-hos-entreprenorstrong/

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00