Revision upptäckte stora brister hos entreprenör

Flera allvarliga brister kom i ljuset när en revision genomfördes på de två arbetsplatser i Nacka där den kinesiska entreprenören CRTG jobbar. Nu pågår uppföljning av de utlovade åtgärderna.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2023-05-12

– Det är inte bra att det finns brister – men det är väldigt bra att de upptäcks, det är därför vi har revisioner. En del av bristerna kände vi till sen tidigare och har påtalat för CRTG många gånger, som bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Annat var nyheter för oss, som att det finns anställda som inte fått lön under sitt första halvår i Sverige, säger Erik Lindgren projektchef Nacka.

CRTG har samarbetat med och följer SEKOs avtal, där bland annat löner regleras. Sedan februari har de anställda fått sina löner, enligt uppgifter från CRTG till förvaltning för utbyggd tunnelbana.

– Det CRTG säger till mig är att det är olyckligt, men att det berott på att det dröjt innan personerna fått svenskt bankkonto. Detta kommer vi att följa upp mycket noga, det är helt oacceptabelt att inte betala sina anställda i rätt tid, säger Erik Lindgren.

Följer upp noga

Det finns flera allvarliga punkter i revisionsrapporten. Till exempel har det varit oklarheter i anställningsavtal för kinesiska yrkesarbetare. Dessutom har för säkerheten viktiga dokument som arbetsberedning och riskberedning bara funnits på svenska och ibland engelska, som inte alla arbetarna kan. Nu håller alla dokument på att översättas och det ska vara klart senast den sista maj.

– Det är viktigt att säga att arbetsmiljön för de enskilda yrkesarbetarna nere i tunneln, den är lika bra hos CRTG som i våra andra projekt. Det är killar och tjejer som tar stort ansvar för sin arbetsmiljö. Bristerna ligger den systematiska överbyggnaden, det vill säga i dokumentation, ansvarsfördelning och intern kommunikation. Tunnlar är en potentiellt farlig arbetsmiljö med stora risker – då är det systematiska arbetet grunden för att minska de riskerna, säger Erik Lindgren

CRTG har till mitten på juni på sig att rätta till alla bristerna. Då kommer revisionen att följas upp.

– Vi förväntar oss att man följer de avtal vi har och att man följer svensk lag. Min uppfattning är att CRTG förstår allvaret och att de jobbar med att åtgärda bristerna. Vi följer naturligtvis upp detta noga, säger Erik Lindgren.

Kan det som står i rapporten vara grund för att häva kontrakten?

– Att bryta mot de arbetsrättsliga villkoren kan vara grund för hävning. Men enligt kontraktsvillkoren måste CRTG få en chans att rätta till bristerna. Vi har skickat en erinran om rättelse och nu ska de agera snabbt. CRTG:s högsta chef i Sverige är väl medveten om innehållet i rapporten, vi har tät kontakt, säger Erik Lindgren.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00