Uppföljande revision visar: Alla brister åtgärdade

En revision i våras visade på allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet och de arbetsrättsliga villkoren på entreprenören CRTG:s båda arbetsplatser i Sickla och i Järla. Nu är samtliga avvikelser från revisionen åtgärdade.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan, Nyheter  2023-10-04

Det var i mars som en revision gjordes. I den upptäcktes flera allvarliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i de arbetsrättsliga villkoren hos CRTG. Vid en första uppföljande revision i juni var de stora bristerna kopplade till arbetsrättsliga villkor hanterade. Även vad gällde arbetsmiljöarbetet hade CRTG gjort framsteg.

I slutet av september gjordes en andra uppföljande revision och nu är samtliga brister åtgärdade.

–  CRTG har hanterat samtliga revisionsavvikelser och stärkt upp sin organisation med flera resurser inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Nu har vi en grund för det fortsatta arbetet och vi kommer att ha en tät dialog med CRTG för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet även fortsättningsvis fungerar på ett tillfredsställande sätt, säger Erik Lindgren, projektchef för tunnelbanan till Nacka.

Här kan du läsa en artikel om den första uppföljande revisionen i juni:
Förbättringar – men fortfarande en del brister kvar hos CRTG

Här kan du läsa en artikel om revisionen i mars:
Revision upptäckte stora brister hos entreprenör

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00