Viktiga framsteg i Järla

Nya tunnelbanan bockar av viktiga milstolpar i Järla. Ventilationsschaktet är färdigborrat och vid den framtida biljetthallen har man fått så kallat genomslag i den passage där rulltrappan ska ligga.

Nyhet  Järla, Nacka  2023-10-11
På bilden anas det välvda tunneltaket på tunneln där rulltrappor och hissar så småningom ska få plats.

Genomslag innebär att det är hål hela vägen genom berget och att tunnlar kopplas ihop med varandra, eller att det blir en öppen passage hela vägen nerifrån tunnlarna och upp till markytan. Sedan i somras sprängs biljetthallen fram på arbetsområdet mellan Birkavägen och Värmdövägen. Biljetthallen kopplas ihop med stationsutrymmen under marken med sluttande tunnlar där rulltrappor och hissar ska ligga. Genomslaget innebär att det finns en öppen passage i berget hela vägen från markytan ner till stationen under marken.

– Genomslaget är en viktig milstolpe men vi kommer att fortsätta att borra och spränga ovan jord under hösten, säger Erik Lindgren, projektchef för tunnelbanan till Nacka.

Även vid ventilationsbyggnaden har nya tunnelbanan fått genomslag.

– Ventilationsschaktet är färdigborrat och nu finns en öppen passage hela vägen nerifrån tunnlarna och upp till markytan, säger Erik Lindgren.

Betong nästa steg

När sprängningarna avslutas senare i år börjar arbetet med betongkonstruktionerna på stationen. Vid ventilationsbyggnaden längre upp på Birkavägen pågår redan arbete med betongförstärkning. Därefter börjar arbetet med ventilationsbyggnadens betongkonstruktion. Både vid biljetthallen och ventilationsbyggnaden består betongarbetet av att bygga gjutformar, armera och så småningom gjuta betong.

Läs mer om station Järla

Så ska station Järla se ut

Läs mer om pågående arbete

Arbeten ovan jord i Järla hösten 2023
Arbete med ventilationsbyggnad i Järla 2023–2024
Nya tunnelbanans arbete i Järla

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.