Blasieholmen

Våra arbeten på Blasieholmen

Blasieholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Tunneln mynnar ut nära Museikajen och tas nu åter i bruk när tunnelbanan förlängs.

I september 2021 påbörjade entreprenören OHLA arbetet med ca 1,4 kilometer långa spår- och servicetunnlar från Kungsträdgårdens tunnelbanestation, i riktning mot den nya stationen Sofia på Södermalm. Sprängningsarbetena startade vintern 2021 och planeras pågå fram till 2024. 

Från en arbetstunnel på Blasieholmen förlängs Blå linje från Kungsträdgården mot Nacka och Söderort. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Arbetstider

Arbetet pågår måndag till lördag. Sprängning och andra buller- och vibrationsalstrande arbeten kan förekomma klockan 07-22. Tystare arbeten kan ske nattetid. Även ovan jord kan bulleralstrande arbeten förekomma; främst motorljud från de lastbilar som körs upp från arbetstunnel, samt när lastbilarna tömmer sin last med sprängsten på pråmen vid kajen. 

Påverkan på området

Tunnlarna byggs under jord. Således blir påverkan på omgivningen ovan jord mindre. Stomljud och vibrationer kan kännas när tunneln byggs, även om det sker ca 30 meter under jord. Bergmassorna från arbetet kommer att fraktas bort sjövägen från Nybrokajen till Loudden. Även resenärer på Kungsträdgårdens station kan periodvis känna av arbetet, men tågtrafiken påverkas inte. Vi är måna om oss och er! Tänk på att följa anvisningar, flaggvakter och annan info från personalen på plats.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.