Hammarby Sjöstad

Våra arbeten i Luma och Norra Hammarbyhamnen

Luma och Norra Hammarbyhamnen

I Hammarby Sjöstad pågår tunneldrivning både norr- och söderöver. Plattformsutrymmet till nya station Hammarby kanal kommer att ligga ca 35 meter under kanalen med stationsentréer norr respektive söder om kanalen. Stationsentréerna ligger vid Katarina Bangata i Norra Hammarbyhamnen och Lumaparken i Hammarby Sjöstad. Den norra stationsentrén byggs i en befintlig byggnad. Stationen blir en fysisk länk mellan Hammarby Sjöstad och innerstaden. Samtidigt möjliggörs god bytespunkt med tvärbanan som har hållplats vid Lumaparken. Entreprenaden utförs av Itinera på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetet under kanalen innebär noggrann planering och något försiktigare framdrift, då det förekommer flera så kallade krosszoner, dvs. ett långsträckt område där berggrunden krossats på grund av kraftiga rörelser, samt något sämre berg som måste beaktas utifrån såväl tekniska förutsättningar som miljödomskrav.

För att säkerställa ventilation till tunnelbanan kommer ett ventilationstorn att uppföras på Lumagatan och ett i Helios. Arbetet ligger en bit fram i tid och planeras till ca 2023/2024.

Tidigare har en arbetstunnel sprängts fram till Luma. Arbetstunneln kommer att fungera för in- och uttransporter av såväl maskiner som personal när den norra och södra stationsentrén till nya station Hammarby kanal ska byggas.

Arbetet med spår- och servicetunnlar planeras vara klart 2024. Arbetet med stationsuppgången i Luma planeras starta prel. årsskiftet 2022/2023. Arbetet med den norra stationsuppgången planeras starta prel. våren 2023. Därefter sker installationer och tester innan första passageraren reser här 2030.

Påverkan på området

Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet körs västerut på Hammarby Fabriksväg och vidare ut på större vägar via Södra länken. Som ett led i att skapa en trygg trafiksituation kommer Hammarby Fabriksväg att vara enkelriktad från Virkesvägen i öster till Hammarbyvägen i väster. Vid sprängningar stoppas trafik, såväl som gång- och cykeltrafik på Virkesvägen och Hammarby Fabriksväg en kort stund.

I Norra Hammarbyhamnen byggs den norra stationsentrén i en befintlig byggnad. Det första arbetet som kommer att ske är att öppna upp påslaget för rulltrappsschaktet, vilket kan innebära en del ovanjordsarbeten som borrning, tätning och förstärkning.

Vi är måna om oss och er! Tänk på att följa anvisningar, flaggvakter och annan info från personalen på plats.

Arbetstider

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs på helgfri måndag–fredag klockan 07–22.

Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms här.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.