Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje via Södermalm. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.


Undersökningar av markförhållanden i Luma
Vi fortsätter att undersöka markförhållanden. Borrmaskiner kommer att höras i samband med borrningar och provtagningar. Dessutom kan kontrollrör för grundvattenmätningar komma att installeras och lämnas kvar för långtidsövervakning av grundvattennivån. 

Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider
Arbetet pågår under april 2019 och utförs helgfri måndag till fredag mellan klocka 8 och 17.