Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart (den rosa linjen).

Arbeten på Gullmarsplan veckorna 27 till 32
Vi utför rivningsarbeten (gula området i bilden) vid Hagsätrabanans spår för det hisschakt som ska gå ner till plattformen för den nya Blå linjen. Hisschaktet kommer gå vertikalt rakt igenom stationens tre plan. Spårnivå på Grön linje, biljetthallen där man kliver in och ut ur hissarna och även bussterminalnivån där hisstopparna kommer sticka upp. Detta innebär att samtliga våningsplan, i olika skeden, kommer beröras av arbeten. I sommar utför vi arbeten på biljetthallsnivå samt i spårområdet.

 

Påverkan på trafiken i sommar
Mellan 24 juni och 16 augusti är trafiken avstängd mellan Globen och Gullmarsplan på grund av våra arbeten. Läs om påverkan på trafiken och hur du kan planera din resa.

Dagar och tider 
Rivningsarbeten, schakt, pålning och spårarbeten kommer huvudsakligen utföras mellan klockan 7 och 19 och vid behov mellan 19 och 7 under veckorna 27-32. Under nattetid kommer transporter ske på spåren.
 

Påverkan för närboende och verksamma i området
Buller kommer att förekomma dagtid och vid tillfällen även nattetid.Rivningsarbeten pågår vecka 26-28, övriga arbeten fortsätter till och med den 16 augusti.
_______________________________________________

Stomme byggs till Gullmarsplans östra biljetthall i Mårtensdal 
Vi förbereder den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen.
Tunnelbaneentrén kommer ligga i anslutning till kontorshuset som just nu byggs.

Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider
Arbeten utförs helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17.
____________________________________________

Installation av grundvattenrör i Söderort
Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten.

Påverkan på trafik
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet kommer att pågå v.27-28 och från v.32 fram till och med slutet på september. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär 2 timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.