Skip to main content

Arbeten vid Rudviken - Solna

Från ett arbetsområde vid Solnavägen i Rudviken byggs en arbetstunnel som ska gå fram till den framtida stationen Södra Hagalund. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för ny linje till Arenastaden.
Klicka på bilden för att få den i större format.

21.04.16
Vad gör vi just nu?

Vi har grävt oss ned till berget och sprängt för att skapa en tunnelmyning. Nu har vi börjat spränga ut själva arbetstunneln som ska leda fram till den framtida stationen Södra Hagalund. Läs artikeln om tunnelarbetena i Rudviken.

Det kan bullra när vi lastar utsprängda bergmassor på lastbilar. När vi kommer längre in i berget räknar vi med att kunna lasta inne i själva tunneln och då kommer det inte låta lika mycket. Du kan även känna och höra när vi borrar i berget och när vi spränger. Läs mer om vilka olika typer av ljud som kan uppstå när vi bygger tunnelbanan och hur du kan påverkas. 
 
Vid Västra vägen har en pumpstation installerats,  som leder om dag- och spillvatten från Västra vägen till Solnavägen. Pumparna orsakar en del ljud och för att reducera bullret har en isoleringsmatta lagts runt brunnarna. Pumparna beräknas vara igång dygnet runt fram till vecka 18.

Arbetstider
Bullrande arbeten pågår i huvudsak helgfri vardag mellan klockan 07.00 och 22.00. Andra typer av arbeten kan förekomma utanför dessa tider samt helger.
Vi mäter regelbundet buller för att säkerställa att vi inte överskrider riktvärden för vad som är tillåtet enligt vår miljödom. Grundprincipen är att arbetet får låta mer helgfria vardagar kl. 07-19, övriga tider på dygnet och på helger får vi inte låta lika mycket. Vi försöker att störa så lite som möjligt, men dessvärre kommer utbyggnaden av tunnelbanan periodvis att innebära arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för buller. I dessa fall ansöker vi om utökat tillstånd för arbetet hos kommunens miljöenhet.

Bullerdämpande åtgärder
Containrarna vid Västra vägen är en åtgärd för att skärma av oönskat ljud från våra maskiner. Senare i vår kommer containrarna flyttas, så att de står närmare tunnelpåslaget. Containrarna kommer att tas bort när vi bedömer att våra arbeten kan göras utan att överskrida bullervillkoren . 

Sprängningar
När vi spränger bort berg orsakar det höga ljud och vibrationer som kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi kontrollerar hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader.  

Vi spränger som mest tre gånger om dagen, klockan 09.00, 12.00 och 14.30.  När vi efter några månader kommit en bit in i berget kommer vi inte ha fasta tider för sprängningar. 
I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:
Före sprängning: flera korta signaler - - - - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ________

Ett brev har skickats ut till boende nära vårt arbetsområde med information om vad man ska tänka på när vi spränger. Sms innan sprängning
Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande.

  • Anmäl dig till sms-tjänsten här. (extern tjänst som tillhandahålls av UMS-Alert - öppnas i nytt fönster)
  • Information om hur du anmäler dig, se manual
  • Mer information om sms-tjänsten finns här 

Påverkan på trafiken
Under de första månaderna kommer trafiken på Solnavägen att stoppas i maximalt 10 minuter när vi spränger.  När vi har kommit in en bit i berget kommer inga avstängningar att ske. Om du går eller cyklar förbi arbetsområdet ber vi dig sänka hastigheten och ta det försiktigt. Det gäller särskilt vid in- och utfarten där det periodvis kommer att vara många transporter. 

En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter. Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi sprängt ut en del av arbetstunneln. 

Tidplan
Att spränga ut arbetstunneln tar cirka 10 månader. Därefter kommer vi att börja bygga spårtunnlar och station Södra Hagalund. Arbetsområdet vid Rudviken kommer att användas under hela byggtiden, som är cirka åtta år, för att transportera bort bergmassor. Massorna fraktas bort på lastbilar via Solnavägen och vidare ut på stora vägar. Arbetena utförs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm

Information om våra arbeten
Vi skickar regelbundet ut bygg-sms om våra kommande arbeten. Systemet hittar automatiskt alla telefonnummer som bor närmast arbetsområdet. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.

 

Digitalt informationsmöte 4 november kl 18:00 
På mötet berättade vi om de planerade arbetena i Rudviken de närmaste året. Se presentationen genom att gå in på denna länk:

https://vvenues.com/nya-tunnelbanan-4-november/

Via ett formulär har det varit möjligt att ställa frågor till oss med anledning av mötet. Här finns svar på de frågor som kom in före och efter mötet.  

I februari 2020 skickade vi en informationsbroschyr till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.