Skip to main content

Arbeten vid Rudviken - Solna

Från ett arbetsområde vid Solnavägen i Rudviken byggs en arbetstunnel som ska gå fram till den framtida stationen Södra Hagalund. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för ny linje till Arenastaden.
Klicka på bilden för att få den i större format.

21.01.18
Vad gör vi just nu?
Vi spränger bort berg ovan jord för att skapa en tunnelmynning för arbetstunneln. Klockan 14.30 måndag 18 januari sprängdes den första salvan. Se en film om hur det gick till

Vi spränger som mest tre gånger om dagen, klockan 09.00, 12.00 och 14.30.  När vi efter några månader kommit en bit in i berget kommer vi inte ha fasta tider för sprängningar. 
I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:
Före sprängning: flera korta signaler - - - - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ________

Ett brev har skickats ut till boende nära vårt arbetsområde med information om vad man ska tänka på när vi börjar våra sprängningsarbeten. Spräng-sms
Du kan registrera ditt telefonnummer om du vill ha ett meddelande innan vi spränger. 
Du anmäler dig här (extern tjänst som tillhandahålls av UMS-Alert - öppnas i nytt fönster)

Påverkan på trafiken
Under de första månaderna kommer trafiken på Solnavägen att stoppas i maximalt 10 minuter när vi spränger.  När vi har kommit in en bit i berget kommer inga avstängningar att ske. Om du går eller cyklar förbi arbetsområdet ber vi dig sänka hastigheten och ta det försiktigt. Det gäller särskilt vid in- och utfarten där det periodvis kommer att vara många transporter. 

En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (se röd markering i kartan). Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi startar våra tunnelarbeten. 

Byggtid och arbetstider
Bullrande arbeten pågår i huvudsak helgfri vardag mellan klockan 07.00 och 19.00. Andra typer av arbeten kan förekomma utanför dessa tider samt helger. Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer som kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi kontrollerar hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader.  Läs mer om vilka olika typer av ljud som kan uppstå när vi bygger tunnelbanan och hur du kan påverkas. Containrarna vid Västra vägen är en åtgärd för att dämpa bullret från våra maskiner.

Att spränga ut arbetstunneln tar cirka 10 månader. Därefter kommer vi att börja bygga spårtunnlar och station Södra Hagalund. Arbetsområdet vid Rudviken kommer att användas under hela byggtiden, som är cirka åtta år, för att transportera bort bergmassor. Massorna fraktas bort på lastbilar via Solnavägen och vidare ut på stora vägar. Arbetena utförs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm

Information om våra arbeten
Vi skickar regelbundet ut bygg-sms om våra kommande arbeten. Systemet hittar automatiskt alla telefonnummer som bor närmast arbetsområdet. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.

 

Digitalt informationsmöte 4 november kl 18:00 
På mötet berättade vi om de planerade arbetena i Rudviken de närmaste året. Se presentationen genom att gå in på denna länk:

https://vvenues.com/nya-tunnelbanan-4-november/

Via ett formulär har det varit möjligt att ställa frågor till oss med anledning av mötet. Här finns svar på de frågor som kom in före och efter mötet.  

I februari 2020 skickade vi en informationsbroschyr till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.