Allmänhetens synpunkter viktiga när ny linje ska bli verklighet 

Innan spaden sätts i marken för en ny tunnelbana till Älvsjö planeras arbetet noggrant i flera år. Den nya tunnelbanan ska utformas med minsta möjliga påverkan på människa och miljö och ge största möjliga nytta.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2022-05-24


Under året ligger fokus på att skaffa mer kunskap om hur närområdet ser ut. Bland annat genom undersökningar av berget, närliggande grönområden och inventering av äldre byggnader. En viktig del i arbetet är att löpande ha dialog med allmänheten och andra intressenter för att få in synpunkter som vägs in i det fortsatta arbetet.  

– Vi ska bygga tunnelbanan i områden där det redan finns bostäder och verksamheter, vi ska skapa smidiga bytespunkter för resenärerna och för att kunna göra detta på bästa sätt behöver vi prata med dem som känner området, säger Kajsa Nilsson, projektledare för plan- och miljöprövning för tunnelbanan till Älvsjö.  

Läs mer om hur tunnelbanan till Älvsjö ska gå och varför den ska byggas.

Större möjligheter att påverka i tidigt skede

Just nu pågår arbetet med att titta på var stationsuppgångarna ska placeras. Det är fokus under den samrådsaktivitet som sker i juni. Då bjuds allmänheten in till att ta del av hur planeringen ser ut just nu och får tillfälle att lämna synpunkter.     

– Den 1 juni lägger vi ut information digitalt på vår webbplats. Vi bjuder också in till två öppna hus i juni där vi finns på plats för att berätta mer om projektet och svara på frågor. Det här är en viktig möjlighet för oss att få reda på mer om olika förutsättningar.  Var ska uppgångarna placeras för smidiga byten? Hur rör man sig i området? Vad är viktigt för dig som resenär? Det är frågor som vi vill ha svar på just nu, säger Kajsa Nilsson.   

Synpunkter sammanställs och får svar 

Synpunkterna som kommer in sammanställs och får svar i en så kallad samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är ett underlag till järnvägsplanen, som visar var den framtida tunnelbanan kommer att gå. Vill du veta mer om vad samråd och järnvägsplan är, eller annat om hur processen ser ut? Både det och alla formella beslut som har tagits hittar du här.

Läs mer

Om tunnelbana till Älvsjö

Många bostäder och fler resvägar med ny linje

Kortare tåg oftare till Älvsjö

Snabba hissar gör hela resan smidigare  

Tunnelbana till Älvsjö

Sträckning: Ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, cirka åtta kilometer i tunnel.
Stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationerna ligger i tätbebyggda områden och ytterligare stadsutveckling pågår på flera platser. Tunnlarna byggs djupt, vilket gör att resenärerna kommer att åka hiss upp och ner till plattformen.  Linjen är fristående med kortare plattformar och tåg.
Restid: 8–10 minuter mellan ändstationerna 
Skede: Planering pågår. I juni 2022 har medborgare och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter om var stationerna ska placeras.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00