De nya stationerna

Tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö får sex nya stationer. Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Fridhemsplan

Fridhemsplan trafikeras i dag av tunnelbanans Blå och Gröna linjer och flera busslinjer. En ny plattform byggs under den befintliga stationen.  

Liljeholmen

Liljeholmen är en viktig bytespunkt. Här kan du byta till tunnelbanans Röda linje, Tvärbanan och bussar. I området byggs nya bostäder och arbets-platser. Här samarbetar vi med flera andra aktörer för smidiga lösningar. 

Årstaberg

Stationen blir en viktig bytespunkt där du kan byta mellan tunnelbana, pendeltåg, Tvärbana och bussar. Här ska det bli fler bostäder och arbetsplatser 

Årstafältet

Årstafältet utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, handel och arbetsplatser. För att skapa smidiga resor planerar vi tillsammans med Stockholms stad så att bostäder och tunnelbanan hänger ihop.  

Östberga

Östberga ska utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser. Den nya tunnelbanestationen placeras i Östberga. 

Älvsjö

Älvsjö är redan i dag en viktig mötespunkt för många resenärer, med pendeltåg och bussar. Här planeras även Spårväg Syd och områden nära stationen är utpekade som utvecklingsområden. 

Snabbhissar

Stationerna längs hela sträckan kommer att ha snabbhissar.

Så fungerar snabbhissarna

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00