Skip to main content

Ansökan om ersättning för skada

Vi strävar att i möjligaste mån undvika skador orsakade av utbyggnaden av tunnelbanan.

Skulle du trots det uppleva att vi orsakat skada kan du kontakta oss. 

Så här ansöker du om ersättning för skada

I detta formulär gör du din ansökan om ersättning för skada. Vi kommer därefter att behandla anmälan och återkomma med besked, förutsatt att du lämnat dina kontaktuppgifter.

Uppgifter markerade med * är obligatoriska. Bifoga handlingar som visar skadan och eventuellt ersättningsanspråk. 

För att få rätt till ersättning ska dock vissa krav vara uppfyllda. Efter bedömningen lämnar vi ett skriftligt besked till dig.

Är du inte nöjd med vårt besked eller om det kommer fram nya omständigheter som du vill föra fram, kan du begära att vi gör en omprövning.

Alla inkomna skadeanmälningar kommer att diarieföras.
 

Så här anmäler du störning

I detta formulär gör du din anmälan om störning. Vi kommer därefter att behandla anmälan och återkomma med besked, förutsatt att du lämnat dina kontaktuppgifter.

Uppgifter markerade med * är obligatoriska. Efter bedömningen lämnar vi ett skriftligt besked till dig.

Är du inte nöjd med vårt besked eller om det kommer fram nya omständigheter som du vill föra fram, kan du begära att vi gör en omprövning.

Alla inkomna störningsanmälningar kommer att diarieföras.

 

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna hantera ditt ärende, kommer de personuppgifter som du frivilligt lämnar i kontakt med oss, att behandlas.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att de sparas och används när ditt ärende hanteras och administreras av oss.

Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana är personuppgiftsansvarig. För hantering av ditt ärende kommer uppgifterna även att behandlas av kundtjänstleverantören samt i förekommande fall av andra relevanta underleverantörer.

Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar.