Skip to main content

Arbeten på Blasieholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Tunneln mynnar ut nära Museikajen på Blasieholmen. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk. Under ca 2-3 års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras den här vägen. Efter det kommer tunneln användas för att transportera in material och personal. Planerad trafikstart för Blå linje mot Nacka och Söderort är planerad 2030. 

 

 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Södermalm.  Etablering inför byggstart
I början på september etablerar sig entreprenören OHL på Blasieholmen, som tillsammans med Nya tunnelbanan ansvarar för utbyggnaden av Blå linje från Kungsträdgården till Södermalm. Information kommer att skickas ut till närområdet i samband med etableringen.

Förberedande arbeten våren 2021
Från början på april till sista juni avgränsas delar av arbetsområdet, vilket inkluderar en del av Museiparken och asfaltsytan utanför Nybrokajen 1B, med stängsel. Inom arbetsområdet sker förberedande arbeten i form av ledningsomläggningar inför uppförandet av ett planerat ventilationsschaktet. 
När entreprenören är på plats avgränsas hela arbetsområdet av byggplak, där en del av Nybrokajen ingår i arbetsområdet för att möjliggöra sjötransporter till och från projektet. Gående kommer inte att kunna gå längs kajen, utan får följa Hovslagargatan runt området. 

Bergarbeten 
Under våren/sommaren schaktas öppningen till tunneln fram. Bergarbeten med nya tunnlar för tunnelbana påbörjas efter sommaren.
Innan arbeten påbörjas skickar information ut till fastighetsägare och verksamheter i närområdet. Inför bergarbetet som startar efter sommaren kommer även inbjudan till digital informationsträff att skickas ut. 

SMS innan sprängning
Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande.


Informationsutskick
PDF icon Informationsblad feb 2021.pdf
PDF icon Informationsblad april 2021.pdf

 

Sidan uppdaterad 2021-06-15