Skip to main content

Arbeten i Hammarby Sjöstad & Norra Hammarbyhamnen

I Hammarby Sjöstad byggs en arbetstunnel från Hammarby Fabriksväg ner till den nya stationen Hammarby kanal, med uppgång i Lumaparken i Hammarby Sjöstad och vid Vintertullen i Norra Hammarbyhamnen. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Södermalm. 

 


Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg

 AKTUELLT

Ingen bergproduktion v.28-31
Ingen bergproduktion sker v.28-31, men tystare arbeten kan förekomma. Bergproduktionen återupptas v.32. 

Hammarby Fabriksväg, arbetstunnel
Arbetstunneln behövs för att bygga station Hammarby kanal och den anslutande spårtunneln. Bergmassorna från spårtunneln kommer transporteras ut via arbetstunneln samt personal och utrustning köras in. Arbetstunnelns sträckning och längd är vald för att komma ner till rätt djup med en lagom lutning. Där det går undviker vi att passera direkt under byggnader för att minska störningar när vi bygger. Vi arbetar oss in i berget ca 12 meter/vecka beroende på bergets kvalitet. Läs mer om du hur påverkas av sprängningar här. Sprängningsarbeten kommer pågå preliminärt fram till februari 2022, då vi når Lumaparken och huvdspårtunneln. Arbetet med arbetstunneln utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm. Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet kommer att köras västerut på Hammarby Fabriksväg och sedan vidare ut på större vägar via Södra länken. Som ett led i att skapa en trygg trafiksituation kommer Hammarby Fabriksväg att vara enkelriktad från Virkesvägen i öster till Hammarbyvägen i väster. Vid sprängningar kommer trafik på Virkesvägen och Hammarby Fabriksväg att stoppas en kort stund vid varje sprängning. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området.


Svar på vanligt förekommande frågor.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:
Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vid sprängningar kommer trafik på Virkesvägen och Hammarby Fabriksväg att stoppas en kort stund. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området. Det kan också vara bra att tänka på att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Arbetstider
Vårt arbete kan pågå dygnet runt men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom. Det får låta mer dagtid kl.07-19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Sprängningar kan dock utföras från kl. 07-22 måndag-fredag och även på lördagar kl. 07-19 eftersom en sprängning är snabbt övergående. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter. Så kallade stomljud (vibrationer) kan förekomma till kl. 22 på vardagar och till kl. 19.00 på lördagar. 

Sprängning och/eller stomljudsalstrande arbeten kan förekomma:
måndag-fredag kl. 07.00-22.00
lördagar kl. 07.00-19.00 


SMS innan sprängning
Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande.

Nyhetsbrev 

Våra nyhetsbrev hittar du här

 

Sidan uppdaterad 2021-06-15