Hoppa till huvudinnehåll

Arbeten i Hammarby sjöstad

I Hammarby sjöstad byggs en arbetstunnel från Hammarby fabriksväg ner till den nya stationen Hammarby kanal. Vid arbetstunnelns myning skapas ett arbetsområde.

Hammarby fabriksväg, arbetstunnel

I Hammarby sjöstad ska vi bygga en arbetstunnel från ett arbetsområde vid Hammarby fabriksväg. Se karta nedan. Arbetstunneln behövs för att bygga station Hammarby kanal och den anslutande spårtunneln. Arbetet med arbetstunneln och arbetsområdet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.


Arbeten på platsen
Arbetsområdet är nu inägnat med byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten.
Under sommaren har vi skapat en stödkonstruktion, en så kallad spont som gör det möjligt att gräva bort massor och hindra vatten och jord från att tränga in.
I höst planerar vi att börja borra och spränga för själva tunneln men först behöver vi ta bort jord och berg för att skapa en ramp på arbetsområdet ner till tunnelmynningen. Här kommer sen bergmassor från tunnelbaneutbyggnaden transporteras ut samt personal och utrustning köras in. Bergmassorna fraktas bort på lastbilar, västerut på Hammarby fabriksväg och ut på större vägar. Arbetstunnelns sträckning och längd är vald för att komma ner till rätt djup med en lagom lutning. Där det går undviker vi att passera direkt under byggnader för att minska störningar när vi bygger. Vi kommer att arbeta dygnet runt men borrning och sprängning kommer inte göras på natten.


Arbeten under sommaren 2020
Bergborrning och sågning pågår i området och kommer pågå under hösten. Vi borrar många små hål som vid bergsprängning fylls med sprängmedel.
Sågning och borrning i berg kan orsaka höga ljudnivåer i området. Arbetet utförs vardagar och kan ske mellan kl 07-19.
Vi planerar preliminärt att börja med sprängningsarbeten under vecka 33/34. 
Efter varje sprängning lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet.

Kommande sprängningsarbeten i området 
Sprängningar kan ske på vardagar mellan kl 07-19.
 

Vid sprängningar kommer trafik på Virkesvägen och Hammarby fabriksväg att stoppas en kort stund vid varje sprängning. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vi kommer att göra tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet i samband med sprängningarna. Det kan ändå vara bra att känna till att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Vill du veta när vi spränger? Anmäl dig till sprängvarning via SMS. Du får då ett sms 30 minuter innan vi spränger.

Tidplan

  • Sprängningsarbete: startar preliminärt i mitten av augusti

  • Sprängningar under jord: startar i oktober

  • Uppskattad byggtid för arbetstunneln (2 år)

  • Byggstart station Hammarby kanal (2022)

 

Påverkan på trafiken
Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet kommer att köras västerut på Hammarby fabriksväg och sedan vidare ut på större vägar via Södra länken. Som en led i att skapa en trygg trafiksituation så kommer Hammarby fabriksväg att vara enkelriktad från Virkesvägen i öster till Hammarbyvägen i väster.
Vid sprängningar kommer trafik på Virkesvägen och Hammarby fabriksväg att stoppas en kort stund vid varje sprängning. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området.

Vilka dagar och tider:
Arbetena utförs dagtid, måndag till fredag.
Bullrande arbeten får göras mellan kl 07 till kl 19. 

Inför byggstarten av arbetstunneln skickades information till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.
Här kan du läsa foldern: Information om byggstart Hammarby fabriksväg, mars 2020

 

Sidan uppdaterad 2020-08-04

Provborrning vid Sickla kanal

Under sommaren görs geotekniska undersökningar på två platser i Hammarby sjöstad. Vi borrar djupa hål för att undersöka berget inför utbyggnaden av tunnelbanan.Varje hål tar ca en vecka att borra.
Exakt placering av dessa arbeten går att se på denna karta: Aktuella arbeten


Datum och tider
Arbetet utförs under augusti.

Påverkan på omgivningen
Borrningen och andra maskiner på platsen kan orsaka buller under vissa moment.