Skip to main content

Arbeten i Hammarby sjöstad

I Hammarby sjöstad byggs en arbetstunnel från Hammarby fabriksväg ner till den nya stationen Hammarby kanal. Vid arbetstunnelns myning finns vårt arbetsområde.


Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Södermalm.  

Hammarby fabriksväg, arbetstunnel
Arbetstunneln behövs för att bygga station Hammarby kanal och den anslutande spårtunneln. Se bild nedan. Bergmassorna från spårtunneln kommer transporteras ut via arbetstunneln samt personal och utrustning köras in. Arbetstunnelns sträckning och längd är vald för att komma ner till rätt djup med en lagom lutning. Där det går undviker vi att passera direkt under byggnader för att minska störningar när vi bygger. Arbetet med arbetstunneln utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Arbeten på platsen
Vi arbetar nu för fullt med att spränga ut arbetstunneln vid Hammarby fabriksväg. I början av tunnelarbetet arbetar vi mot en bergvägg och det kan låta kraftigt när vi spränger. Skakningar i husen i samband med sprängningsarbeten är normalt och orsakar väldigt sällan skador på en byggnad. Däremot kan dessa skakningar vara obehagliga för vissa. Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer och kan både höras och kännas av personer som även befinner sig en bra bit ifrån. Vi kontrollerar hela tiden hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter närliggande byggnader. Våra arbeten kan även höras när vi borrar och knackar i berget och när vi kör maskiner och transporterar bort bergmassor. Ju längre in i berget vi kommer, desto mer avtar ljudet. Vi arbetar oss in i berget  med 5-10 meter/vecka beroende på bergets kvalitet. Sprängningsarbeten kommer pågå under två år tills vi når Luma och huvdspårtunneln.

Svar på vanligt förekommande frågor.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:
Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vid sprängningar kommer trafik på Virkesvägen och Hammarby fabriksväg att stoppas en kort stund. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området. Det kan också vara bra att tänka på att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Arbetstider
Vårt arbete kan pågå dygnet runt men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom. Det får låta mer dagtid kl.07-19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Sprängningar kan dock utföras från klockan 7 till kl 22 måndag-fredag och även på lördagar mellan kl 0 eftersom en sprängning är snabbt övergående. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter. Så kallade stomljud (vibrationer) kan förekomma till kl 22 på vardagar. 

Sprängning kan förekomma:
måndag-fredag klockan 07.00-22.00
lördagar klockan 08.00-19.00 


Vill du veta när vi spränger? 
Anmäl dig till sprängvarning via SMS. Du får då ett sms 30 minuter innan vi spränger.

Vad kan du göra själv?
När vi utför sprängningar uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Gå även igenom föremål på väggar och tak såsom tavlor, speglar, lampor och hyllor. Kontrollera att de är monterade med ändamålsenliga krokar eller fästanordningar. Tavlor och speglar som har hängt uppe under en lång tid kan ha utslitna eller sköra upphängningssnören. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg.  Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 


Påverkan på trafiken
Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet kommer att köras västerut på Hammarby fabriksväg och sedan vidare ut på större vägar via Södra länken. Som en led i att skapa en trygg trafiksituation så kommer Hammarby fabriksväg att vara enkelriktad från Virkesvägen i öster till Hammarbyvägen i väster. Vid sprängningar kommer trafik på Virkesvägen och Hammarby fabriksväg att stoppas en kort stund vid varje sprängning. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området.

Tidplan​

  • Sprängningsarbete: startar i augusti

  • Sprängningar under jord: startar i oktober

  • Uppskattad byggtid för arbetstunneln (2 år)

  • Byggstart station Hammarby kanal (2022)

Inför byggstarten av arbetstunneln skickades information till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.
Här kan du läsa foldern: 

 

Informationsmaterial:

Information om byggstart Hammarby fabriksväg, mars 2020

https://vvenues.com/nya-tunnelbanan-1-okt/ (digitalt informationsmöte som hölls 1/10 2020)

 

Här finns svar på de frågor som inkommit efter det digitala infomötet)

 

Sidan uppdaterad 2020-12-04