Skip to main content

Arbeten i centrala Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka.  


Under början av 2021 kommer vi att dra om och lägga nya ledningar i Nacka. Ledningsomläggningarna krävs för att vi ska kunna bygga tunnelbanans station Nacka.

Vi kommer att arbeta på flera platser runt den kommande stationen men arbetet kommer inte att pågå lika länge överallt. Arbetet utförs i ett stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen, och i ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen. När dessa ledningsomläggningar är klara så börjar vi med ledningsomläggningar längs Skvaltans väg. Dessa arbeten planeras till första kvartalet 2021.

Ledningsomläggningarna utförs av Sveab på uppdrag av Region Stockholm.

 

Ledningsomläggningar Nacka forum/Jarlaberg
De rosa markeringarna visar var vi arbetar med ledningar. Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetstider
Arbetet utförs i huvudsak på vardagar under dagtid fram till första kvartalet 2021.

Påverkan på trafiken
Nu pågår delar av arbetet med våra ledningsomläggningar på Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum. 

Arbetsområde ledningsomläggningar Vikdalsvägen 2020

Område på Vikdalsvägen som påverkas av ledningsomläggningarna.

Arbetet innebär risk för ökad köbildning, framför allt för trafik i södergående riktning och på avfartsrampen från Värmdöleden upp mot Nacka Forum. För att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt ombeds alla som har möjlighet att välja alternativa färdvägar och att undvika Vikdalsvägen i högtrafik. Var uppmärksam på skyltning på platsen och kör försiktigt. 

Även Nacka kommun har arbeten på Vikdalsvägen/Värmdövägen. Här kan du läsa mer om kommunens arbete.

Sprängningar
Vi behöver spränga bort berg i marken vid Vikdalsvägen. Sprängningar kan ske på måndag-torsdag kl.10, 12 och 14, samt på fredagar kl.10 och 12. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. 

I samband med sprängningar stoppas trafik på näraliggande vägar under max. 10 minuter. Även gång- och cykeltrafik stoppas förbi området.

För att få information inför varje sprängning kan du anmäla dig till sprängvarning via SMS.

Avstängning gång- och cykelväg
Gångtunneln under avfarten från Värmdöleden är avstängd. Under avstängningen hänvisas gående och cyklister till alternativa gång- och cykelvägar, se karta och följ hänvisningsskyltar på plats.

Gång och cykelvägar centrala Nacka

Gång och cykelväg Nacka

Informationen uppdaterad 2020-12-22