Skip to main content

Arbeten i centrala Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka.  


Arbeten vid Skvaltans väg och vid Fyrbåksrondellen

I slutet av sommaren påbörjas arbetet med en ny vändplats för buss 402. Se markerad parkering i bilden nedan.

Under samma period planerar vi även för nattarbete med justering av utfart på Griffelvägen. Se trekantsmarkeringen i bilden nedan. 

Karta med markeringar

Karta med markeringar


Informationen uppdaterad 2021-07-16