Skip to main content

Arbeten i Järla

I Järla har vi ett arbetsområde för tunnelbanan vid Järla Östra skolväg. Arbetstunneln som nu är utsprängd används för att transportera ut bergmassor från spår- och servidcetunnlarna som nu ska sprängas ut.


Den röda ringen visar var vi arbetar just nu.

 

Arbetstunneln är klar

Under sommaren fortsätter vi att spränga ut tunnlarna för spårtunnlar och servicetunnlar, två spår i två riktningar. Vi kommer att befinna oss på ungefär samma plats under hela sommaren och en bit in i hösten. Den röda ringen i bilden ovanför visar var arbetet pågår. Den gula markeringen visar vår etablering där bergsmassorna körs ut. Våra arbeten kan medföra störningar i området. Alla som bor i området kan anmäla sig till spräng-sms och få ett sms 30 minunter före varje sprängning. Anmäl dig här!

Arbetstunneln byggs för att kunna lasta ut bergmassor

Arbetstunneln i Järla används för att transportera ut bergmassor vid bygget av station Järla och de anslutande spårtunnlarna. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för exempelvis arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Arbetet med arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Järla
Den gula marikeringen visar vårt arbetsområdet. Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängningar för spår- och servicetunnlar. Bergborrningarna görs för att täta och förstärka berget. Vi borrar även borrhål som fylls med sprängmedel inför varje sprängning. Efter sprängningarna lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. De olika arbetsmomenten med borrning, sprängning och utlastning varvas längs med hela tunnelns sträckning. Transporter och utlastning av bergmassor görs främst på kvällar och nätter på grund av restriktioner för tunga transporter på dagtid. 

Arbetstider
Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs på måndag–fredag kl.07–22 och på lördagar kl.09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan kl.07–22. Vi planerar inte att spränga på söndagar men det kan komma att ske vid behov.

Påverkan på trafiken
Infarten från Birkavägen till Järla Östra skolväg är stängd för trafik och kommer att förbli stängd under hela tunnelbanans byggtid. I stället har vi i samråd med Nacka kommun öppnat en ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla Östra skolväg.

Gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Birkavägen.

Omledning av gång- och cykelväg och infart till Järla östra skolväg

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Tidplan
Byggtiden för spårtunnlar och station Järla beräknas till cirka fyra år. Därefter sker installationer av bland annat bana och el samt inredning av stationerna. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Kontakta oss 
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller synpunkter. Ring 08-600 10 00 eller fyll i vårt kontaktformulär, så hjälper vår kundtjänst dig. 

 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka. 

 

Informationen uppdaterad 2021-07-08