Hoppa till huvudinnehåll

Arbeten i Järla

I Järla har vi ett arbetsområde för tunnelbanan vid Järla Östra skolväg. Därifrån bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka.

I Järla bygger vi den arbetstunnel som behövs för att bygga station Järla och de anslutande spårtunnlarna. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för exempelvis arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Förberedande arbete på platsen och arbetet med arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängningar för arbetstunneln. Bergborrningarna görs först för att täta och förstärka berget. Därefter borrar vi borrhål som fylls med sprängmedel inför varje sprängning. Efter sprängningarna lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. De olika arbetsmomenten med borrning, sprängning och utlastning varvas längs med hela tunneln. 

Sprängningar
Nu pågår sprängningsarbetet djupare in i berget och vi spränger inte längre på fasta sprängtider. S
prängningar kan ske alla dagar i veckan mellan kl. 07:00-22:00. Vi planerar inte att spränga på söndagar men det kan komma att ske vid behov.

För att få information inför varje sprängning kan du anmäla dig till sprängvarning via SMS.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:
Före sprängning: Flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: En lång signal ______

Påverkan på trafiken
Nu spränger vi på större avstånd från näraliggande vägar och trafiken behöver inte längre stoppas i samband med sprängning. Under en kortare övergångsperiod kan stopp i trafiken ändå komma att ske vid sprängning

Infarten från Birkavägen till Järla Östra skolväg är stängd för trafik och kommer att förbli stängd under hela tunnelbanans byggtid. I stället har vi i samråd med Nacka kommun öppnat en ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla Östra skolväg.

Gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet kommer att vara öppen under hela byggtiden men kommer att ledas om.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Birkavägen.Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Tidplan
Bergborrning: Pågår
Sprängningsarbete: pågår

Utlastning: Pågår

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Järla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Informationen uppdaterad 2020-08-06