Skip to main content

Arbeten i Järla

I Järla har vi ett arbetsområde för tunnelbanan vid Järla Östra skolväg. Därifrån bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka. 


Vi närmar oss Blomstervägen

Inom någon dag närmvar vi oss Blomstervägen i Järla. Se på kartan var vi befinner oss med arbetstunneln. Våra arbeten medför störningar i området. Alla som bor i området kan anmäla sig till spräng-sms och få ett sms 30 minunter före varje sprängning. Anmäl dig här!

Arbetstunneln närmar sig Blomstervägen i Järla i Nacka

Arbetstunneln närmar sig Blomstervägen

 

Arbetstunneln byggs för att kunna lasta ut bergmassor

I Järla bygger vi den arbetstunnel som behövs för att bygga station Järla och de anslutande spårtunnlarna. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för exempelvis arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Arbetet med arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Järla
Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängningar för arbetstunneln. Bergborrningarna görs för att täta och förstärka berget. Vi borrar även borrhål som fylls med sprängmedel inför varje sprängning. Efter sprängningarna lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. De olika arbetsmomenten med borrning, sprängning och utlastning varvas längs med hela tunnelns sträckning. Transporter och utlastning av bergmassor görs främst på kvällar och nätter på grund av restriktioner för tunga transporter på dagtid. 

Arbetstider
Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs på måndag–fredag kl.07–22 och på lördagar kl.09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan kl.07–22. Vi planerar inte att spränga på söndagar men det kan komma att ske vid behov.

Hur mycket får arbetet låta?
I första hand styrs våra arbeten och arbetstider av riktvärden för olika typer av buller som anges i vår miljödom. Grundprincipen är att arbetet får låta mer under dagtid kl.07–19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket.

Sprängningar och buller från utlastning och transporter ligger däremot inom ramarna för vad som är tillåtet enligt vår miljödom. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Vi försöker att störa så lite som möjligt, men dessvärre kommer utbyggnaden av tunnelbanan periodvis att innebära störningar. Vi kommer att ha arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för buller. Det kan till exempel bero på att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. I dessa fall ansöker vi om utökat tillstånd för arbetet hos kommunens miljöenhet.

Sprängningar
En tunnelsprängning kan normalt vara omkring 6 sekunder lång och på vissa platser vibrerar det kraftigt under den tiden. Det finns riktvärden för hur stora vibrationer olika byggnader klarar med god marginal. Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter närliggande byggnaders riktvärden. Vi behöver inte mäta på alla närliggande byggnader utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild.

För att få information inför varje sprängning kan du anmäla dig till sprängvarning via SMS.

Påverkan på trafiken
Infarten från Birkavägen till Järla Östra skolväg är stängd för trafik och kommer att förbli stängd under hela tunnelbanans byggtid. I stället har vi i samråd med Nacka kommun öppnat en ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla Östra skolväg.

Gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet kommer att vara öppen under hela byggtiden men kommer att ledas om.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Birkavägen.

Omledning av gång- och cykelväg och infart till Järla östra skolväg

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Tidplan
Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Järla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Kontakta oss 
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller synpunkter. Ring 08-600 10 00 eller fyll i vårt kontaktformulär, så hjälper vår kundtjänst dig. 

Informationen uppdaterad 2021-02-03