Skip to main content

Arbeten i Veddesta/Barkarby

Våra arbeten i Veddesta industriområde utgår från Äggelundavägen, där vi också har flera arbetsområden, se gula markeringar. De mörkgröna områdena visar kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar. Plattformen i den nya tunnelbanestationen syns som en avlång streckad yta mellan de båda uppgångarna.  

 


Våra arbeten i Veddesta

Via arbetstunneln i Veddesta bygger vi nu de tunnlar och utrymmen som behövs för tunnelbanan:

 • Spårtunneln där tunnelbanetågen ska gå mot Barkarbystaden
 • Servicetunneln för servicefordon när tunnelbanan är färdigbyggd
 • Två uppställningsspår för tågen.

Utöver det bygger vi bland annat schakt för rulltrappor och hissar till uppgångarna.  

Den nya tunnelbanestationen Barkarby blir i motsatt ände av den nuvarande plattformen på Barkarbys pendeltågsstation.

Vi arbetar ungefär 30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.

I framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berget för tunnlar och andra utrymmen. Du kan även se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.

Arbetet med att bygga tunnlar och stationsutrymmen utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

 

Tunnelbanestationen Barkarby

Barkarby pendeltågstation ska få ytterligare en stationsbyggnad i andra änden av plattformen. Byggnaden integreras med Veddestabron och blir en station med direkt anslutning till både tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussar. Vi har sprängt klart hela stationen, plattformsrummet är cirka 250 långt, 20 meter brett och 15 meter högt.

 

Karta över området där uppgång byggs mot Mälarbanan

Röd ring visar var vi bygger en uppgång vid Barkarby station, intill Veddestabron. Sprängningar sker dagtid i två tidsfönster.  

 

Barkarby tunnelbanestation får två uppgångar:

Tunnelbaneuppgång vid kommande station Barkarby, nära Riddermark bils gamla lokaler

Vi bygger en uppgång som ska ligga in anslutning till tunnelbanestationen Barkarby och Mälarbanan, nära Riddermark bils gamla lokaler. Se markering med T i kartan här ovanför.

Från markytan har vi byggt en stödkonstruktion, så kallad spont, så att vi kan gräva bort massor och förhindra att vatten och jord tränger in. Läs mer här om hur det går till att sponta.

Dagar och tider: Arbetet med spontning och schaktning med mera utförs vardagar, lördagar och söndagar kl. 07–19.

Sprängning ovan jord för uppgången

Under perioden vecka 14–35 spränger vi ovan jord. Sprängning kan ske helgfria vardagar klockan 11.02–11.12 och 13.02–13.12.  
 

Med start vecka 14 börjar vi spränga ovan jord vid uppgången, så att vi sedan kan bygga biljetthall och rulltrappsschakt.

Varningssignaler hörs vid varje sprängning: 

Före sprängning: Flera korta signaler-----------

Efter sprängning: En lång signal__________

Påverkan för närområdet: Borrning för spont och andra maskinljud kommer att höras i närområdet, men vi förhåller oss till miljödomens bullervillkor. Du som vistas i området kan också komma att höra buller och känna vibrationer när vi spränger ovan jord de fasta tider som står här ovanför. Tågtidtabellen kommer inte att påverkas av sprängningarna. 

 

Tunnelbaneuppgång vid Veddestavägen

Arbetet är också i gång med det som ska bli en tunnelbaneuppgång i Veddesta industriområde, vid Veddestavägen nära gamla Veddesta centrum. Se markering med T i kartan här ovanför.

Från markytan bygger vi nu en stödkonstruktion, så kallad spont som vi tätar så att vi sedan kan gräva bort jordmassor och förhindra att vatten och jord tränger in. Läs mer här om hur det går till att sponta.

Dagar och tider: Arbetet utförs vardagar, lördagar och söndagar kl. 07–19 och beräknas pågå från vecka 3 till slutet av mars.

Påverkan för närområdet: Borrning för spont och andra maskinljud kommer att höras i närområdet, men vi förhåller oss till miljödomens bullervillkor.

Så småningom kommer vi att spränga bort berg från markytan för att kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt. Innan sprängningsarbeten planeras starta på platsen skickar vi ut sms med bygginformation till närområdet. 

 

Uppställningsspår under jord 

Arbetet pågår med att spränga ut för det som ska bli två stycken uppställningsspår för tunnelbanetågen. Uppställningsspåren byggs under jord, söder om plattformsutrummet i det som ska bli den nya tunnelbanestationen. Se närmare i framdriftskartan.  

Dagar och tider: Sprängning kan ske helgfria vardagar kl. 07–22. 

Påverkan för närområdet: Det kan höras och kännas när vi spränger. Vi mäter kontinuerligt vibrationer och anpassar våra sprängningar utifrån registrerade mätvärden. Anmäl dig gärna till spränginfo-sms. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan sprängning.

 

Allmänt om påverkan för närområdet

Tunnelarbetet förflyttar sig framåt efterhand och ju närmare man är desto mer hörs det, av stomljud som borrning och sprängning. Allra mest märks och hörs det i de byggnader som befinner sig nära och ovanför tunneldrivningen.  

Vi försöker att störa så lite som möjligt, dessvärre kommer våra byggarbeten periodvis att medföra störningar och påverkan för omgivningen. Vi genomför regelbundet bullermätningar för att kontrollera hur mycket våra arbeten låter. 

Här kan du läsa mer om sprängningar och störande ljud.   

Fastighetsägarens ansvar
När vi utför sprängningar uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Gå även igenom föremål på väggar och tak såsom tavlor, speglar, lampor och hyllor. Kontrollera att de är monterade med ändamålsenliga krokar eller fästanordningar. Tavlor och speglar som har hängt uppe under en lång tid kan ha utslitna eller sköra upphängningssnören. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen "vandrar". Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg. 

Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 

Trafikpåverkan

Under en övergångsperiod kör våra lastbilstransporter från Veddesta den omledda Enköpingsvägen i Barkarbystaden för att komma till krossanläggningen vid Barkarby gamla flygfält. Vi försöker styra transporter med utsprängt berg, till och från arbetsområdet i Veddesta till utanför rusningstid. Det gör vi för att inte bidra till extra trafikbelastning på vägarna. Transporter kan ske under hela dygnet. 
I mars/april planerar Järfälla kommun att leda tillbaka trafiken från Mustanggatan och Barkarbyvägen till Enköpingsvägen. 
 
Dagar och tider

Våra arbeten kan pågå dygnet runt, men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom. Det får låta mer ovan jord dagtid kl. 07.00–19.00, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 

Borrning och sprängning under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00. Från december 2020 kan sprängning även ske på helgfria lördagar kl. 09.00–16.00, på dessa sträckor:

 • Området vid Veddesta industriområde och vidare norrut under järnvägen och E18 mot Barkarby handelsplats.

 • Området vid Robothöjden och vidare nordost under gamla flygfältet fram till Akallalänken, innan Akalla bostadsområde.

När våra tunnelarbeten närmar sig bebyggelse och bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar. 

Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Akalla och Barkarby. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar.  

 

Sprängningar 
En tunnelsprängning kan uppfattas som ljudet av smatterband eller åska. Den är snabbt övergående, upp till 6–7 sekunder sekunder lång. På vissa platser vibrerar det kännbart under den tiden. Vibrationerna kan upplevas stora, i själva verket är de oftast mindre än de som uppstår när exempelvis en buss åker förbi.

Det finns riktvärden för hur stora vibrationer olika byggnader klarar med god marginal. Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter de riktvärden som närliggande byggnader har. Vi behöver inte mäta på alla närliggande byggnader, utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. Läs mer om sprängningar här.

Anmäl dig gärna till spränginfo-sms. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan sprängning.

 

Sms innan sprängning

Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område.

 • Anmäl dig till sms-tjänsten här. 
 • Information om hur du anmäler dig, se manual.
 • Mer information om sms-tjänsten finns här.

Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. 

 

Informationsmöte för allmänheten

Missade du vårt senaste digitala informationsmöte om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby? (november 2020) Då kan du här se och höra den presentation som hölls på mötet. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga, hur det går till och hur våra arbeten kan påverka omgivningen. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen. 

 • Frågor som ställdes till mötet hittar du här.

 

Informationsmöte för Barsbro-området

I september 2020 hölls ett digitalt infomöte riktat till fastighetsägare i Barsbro. Vi berättade då om hur vi arbetar för att hantera grundvattennivåer och vibrationer, så att våra tunnelarbeten inte ska påverka mark och byggnader i området. Länk till det inspelade mötet finns här

 

Om du har frågor eller synpunkter
Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. Den har öppet alla dagar, dygnet runt. Om du hellre vill skriva till 
kundtjänst, här finns kontaktinformation.

 


Klicka på kartan för att se den i ett större format. 

Många byggprojekt i Veddesta

Det pågår flera byggprojekt i Veddesta, därför kan det vara svårt att veta vilket bygge som hörs. Järfälla kommun och Trafikverket bygger Veddestabron över tågspåren och E18. Trafikverket bygger också vägtunneln E4 Förbifart Stockholm mellan Akalla och Vinsta. Trafikverket kommer också att ha flera byggprojekt i Barkarbyområdet under de kommande åren. Här är länk till deras webbplats om byggen i Västerort

Kontaktuppgifter:

 • Trafikverkets kontaktcenter tel 0771-921 921
 • Järfälla kommuns servicecenter tel 08-580 285 00

 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten möjlighet att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för blå linje till Barkarby.

 

(Senast uppdaterad 21-05-04)