Skip to main content

Arbeten i Veddesta/Barkarby

Våra arbeten i Veddesta industriområde utgår från Äggelundavägen, där vi också har flera arbetsområden. De mörkgröna områdena visar kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar.

 


Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten möjlighet att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för blå linje till Barkarby.


Våra arbeten i Veddesta

Via den färdigutsprängda arbetstunneln i Veddesta bygger vi nu de tunnlar och utrymmen som behövs för tunnelbanan:

  • Spårtunneln där tunnelbanetågen ska gå mot Barkarbystaden
  • Servicetunneln för servicefordon när tunnelbanan är färdigbyggd
  • Uppställningsspår för tågen.

Utöver det spränger vi bland annat fram stationsutrymmen för exempelvis plattform och schakt för rulltrappor och hissar. Den nya tunnelbanestationen Barkarby blir i den norra änden av nuvarande plattform på Barkarbys pendeltågsstation.

Vi arbetar ungefär 30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.

I framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berget för tunnlar och andra utrymmen. Du kan även se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.

Arbetet med att bygga tunnlar och stationsutrymmen utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

 

Uppställningsspår

Vecka 2 startar arbetet med att spränga ut för det som ska bli uppställningsspår för tågen, söderut under jord.

Påverkan för närområdet: Det kommer att höras och kännas när vi spränger. Anmäl dig gärna till spränginfo-sms. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan sprängning.

 

Tunnelbaneuppgång vid Veddestavägen
Arbetet är i gång med det som ska bli en tunnelbaneuppgång i Veddesta industriområde, vid Veddestavägen (nära gamla Veddesta centrum). Nu bygger vi en stödkonstruktion, så kallad spont, så att vi kan gräva bort massor och förhindra att vatten och jord tränger in. Arbetet med sponten utförs från vecka 3 till slutet av mars och pågår vardagar, lördagar och söndagar kl. 07–19.  

Påverkan för närområdet: Borrning för spont och andra maskinljud kan komma att höras, men vi förhåller oss till miljödomens bullervillkor.

Så småningom kommer vi att spränga bort berg för att kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt under mark. Innan sprängningsarbeten startar på platsen skickar vi ut sms med bygginformation till närområdet.

 

Allmänt om påverkan för närområdet

Tunnelarbetet förflyttar sig framåt efterhand och ju närmare man är desto mer hörs det, av stomljud som borrning och sprängning. Allra mest märks och hörs det i de byggnader som befinner sig ovanför tunneldrivningen.

Vi försöker att störa så lite som möjligt, dessvärre kommer våra byggarbeten periodvis att medföra störningar och påverkan för omgivningen. Vi genomför regelbundet bullermätningar för att kontrollera hur mycket våra arbeten låter. Vi kommer att ha arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för buller. Det kan till exempel bero på att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller.

Här kan du läsa mer om sprängningar och störande ljud.   

Trafikpåverkan

Under en övergångsperiod kör våra lastbilstransporter från Veddesta den omledda Enköpingsvägen i Barkarbystaden för att komma till krossanläggningen vid Barkarby gamla flygfält. Vi försöker styra transporter med utsprängt berg, till och från arbetsområdet i Veddesta till utanför rusningstid. Det gör vi för att inte bidra till extra trafikbelastning på vägarna. Transporter kan ske under hela dygnet. 
I mars/april planerar Järfälla kommun att leda tillbaka trafiken från Mustanggatan och Barkarbyvägen till Enköpingsvägen. 
 
Dagar och tider

Våra arbeten kan pågå dygnet runt, men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom. Det får låta mer ovan jord dagtid kl. 07.00–19.00, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 

Borrning och sprängning under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00. Från 5 december 2020 kan sprängning även ske på helgfria lördagar kl. 09.00–16.00, på dessa sträckor:

  • Området vid Veddesta industriområde och vidare norrut under järnvägen och E18 mot Barkarby handelsplats.

  • Området vid Robothöjden och vidare nordost under gamla flygfältet fram till Akallalänken, innan Akalla bostadsområde.

När våra tunnelarbeten närmar sig bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar.

Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Akalla och Barkarby. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 

Anmäl dig gärna till spränginfo-sms. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan sprängning. 

Sprängningar 
En tunnelsprängning kan uppfattas som ljudet av smatterband eller åska. Den är snabbt övergående, upp till 6–7 sekunder sekunder lång. På vissa platser vibrerar det kännbart under den tiden. Vibrationerna kan upplevas stora, i själva verket är de oftast mindre än de som uppstår när exempelvis en buss åker förbi.

Det finns riktvärden för hur stora vibrationer olika byggnader klarar med god marginal. Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter de riktvärden som närliggande byggnader har. Vi behöver inte mäta på alla närliggande byggnader, utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. Läs mer om sprängningar här.

Information via sms
Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om du inte önskar fler sms. Du kan också anmäla dig för att få sms inför sprängning. Vi skickar sms omkring 30 minuter innan varje planerad sprängning. För dig som har en fast telefon aviseras sprängningen istället med ett röstsamtal cirka 30 minuter innan en sprängning. 

Informationsmöte för allmänheten

Missade du vårt senaste digitala informationsmöte om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby? (november 2020) Då kan du här se och höra den presentation som hölls på mötet. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga, hur det går till och hur våra arbeten kan påverka omgivningen. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen. 

  • Frågor som ställdes till mötet hittar du här.

Informationsmöte för Barsbro-området

I september 2020 hölls ett digitalt infomöte riktat till fastighetsägare i Barsbro. Vi berättade då om hur vi arbetar för att hantera grundvattennivåer och vibrationer, så att våra tunnelarbeten inte ska påverka mark och byggnader i området. Länk till det inspelade mötet finns här

Om du har frågor eller synpunkter
Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. Den har öppet alla dagar, dygnet runt. Om du hellre vill skriva till 
kundtjänst, här finns kontaktinformation.

 


Klicka på kartan för att se den i ett större format. 

Många byggprojekt i Veddesta

Det pågår flera byggprojekt i Veddesta, därför kan det vara svårt att veta vilket bygge som hörs. Järfälla kommun och Trafikverket bygger Veddestabron över tågspåren och E18. Trafikverket bygger också vägtunneln E4 Förbifart Stockholm mellan Akalla och Vinsta. Trafikverket kommer också att ha flera byggprojekt i Barkarbyområdet under de kommande åren. Här är länk till deras webbplats om byggen i Västerort

Kontaktuppgifter:

  • Trafikverkets kontaktcenter tel 0771-921 921
  • Järfälla kommuns servicecenter tel 08-580 285 00

 

(Senast uppdaterad 21-01-25)