Skip to main content

Arbeten vid Robothöjden/Barkarbystaden

Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält, närmast Barkarbystaden, utgår från Robothöjdens arbetstunnel. Våra arbetsområden är markerade med gult. De mörkgröna områdena visar kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar. Plattformen i den nya tunnelbanestationen syns som en avlång streckad yta mellan de båda uppgångarna.  

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten möjlighet att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för blå linje till Barkarby.


Våra arbeten vid Robothöjden

Arbetet är i full gång från Robothöjden, närmast Barkarbystaden. Via den arbetstunnel som vi sprängt fram under Robothöjden bygger vi vidare. Det ska bli en tunnelbanestation med två uppgångar i Barkarbystaden. Se kartan här ovanför.

Vi håller på att spränga ut en servicetunnel och plattformsutrymmet för stationen. Så småningom fortsätter vi med spårtunnlar i riktning mot både Barkarby och mot Landningsbanan.

Vi arbetar omkring 30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.

I framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berg. Du kan också se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.
Arbetet med att bygga spårtunnlar, plattformsrum och andra stationsutrymmen utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

 

Påverkan för närområdet
Tunnelarbetet förflyttar sig framåt efterhand och ju närmare man är desto mer hörs det, av stomljud som borrning och sprängning. Allra mest märks och hörs det i de byggnader som befinner sig ovanför och nära tunneldrivningen. Vi försöker att störa så lite som möjligt, dessvärre kommer våra byggarbeten periodvis medföra störningar och påverkan för omgivningen. Vi genomför regelbundet bullermätningar för att kontrollera hur mycket våra arbeten låter. Vi kommer att ha arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för buller. Det kan till exempel bero på att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. 

Här kan du läsa mer om sprängningar och störande ljud.

 

Arbetet med Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar:

Den västra tunnelbaneuppgången
Den västra uppgången är markerad med ett T längst till vänster på kartan här ovanför. Arbetet med uppgången sker ovan mark och omfattar bland annat schaktning av jordmassor och byggandet av en så kallad spont.    

Det är en stödkonstruktion så att vi sedan kan gräva bort jordmassor och förhindra att vatten och jord tränger in. Läs mer här om hur det går till att sponta.

Dagar och tider: Arbetet med spont och schaktning kommer att utföras vardagar, lördagar och söndagar kl. 07–19 och beräknas starta i mitten av februari och pågå till i maj. Efter detta kommer vi att spränga bort berg för att kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt under mark. Innan sprängningsarbeten planeras starta skickar vi ut sms med bygginformation till närområdet. 

Påverkan för närområdet: Arbetet kommer att höras och märkas i närområdet, men vi förhåller oss till miljödomens bullervillkor

Den östra tunnelbaneuppgången
Den östra uppgången markerad med ett T längst till höger på kartan här ovanför ligger närmast Akalla. Arbetet med uppgången sker ovan mark och omfattar bland annat schaktning av jordmassor och byggandet av en så kallad spont. Det är en stödkonstruktion så att vi sedan kan gräva bort jordmassor och förhindra att vatten och jord tränger in. Läs mer här om hur det går till att sponta.

Dagar och tider: Arbetet med spont och schaktning kommer att utföras vardagar, lördagar och söndagar kl. 07–19 och beräknas starta i mitten av februari och pågå till i maj. Efter detta kommer vi att spränga bort berg för att kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt under mark. Innan sprängningsarbeten planeras starta skickar vi ut sms med bygginformation till närområdet. 

Påverkan för närområdet: Arbetet kommer att höras och märkas i närområdet, men vi förhåller oss till miljödomens bullervillkor

 
Trafikpåverkan

Våra utsprängda bergmassor körs till en krossanläggning i utkanten av Barkarby gamla flygfält. Där krossas de för att sedan komma till användning i andra byggprojekt. 

Dagar och tider

Våra arbeten kan pågå dygnet runt, men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom. Det får låta mer ovan jord dagtid kl. 07.00–19.00, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 
Borrning och sprängning under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–
22.00. Från december 2020 kan sprängning även ske på helgfria lördagar kl. 09.00–16.00, på dessa sträckor:

Området vid Veddesta industriområde och vidare norrut under järnvägen och E18 mot Barkarby handelsplats.

Området vid Robothöjden och vidare nordost under gamla flygfältet fram till Akallalänken, innan Akalla bostadsområde.
 

När våra tunnelarbeten närmar sig bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar.

Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Akalla och Barkarby. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 

Sprängningar

En tunnelsprängning kan uppfattas som ljudet av smatterband eller åska. Den är snabbt övergående, upp till 67 sekunder sekunder lång. På vissa platser vibrerar det kännbart under den tiden. Vibrationerna kan upplevas stora, i själva verket är de oftast mindre än de som uppstår när exempelvis en buss åker förbi.
Det finns riktvärden för hur stora vibrationer olika byggnader klarar med god marginal. Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter de riktvärden som närliggande byggnader har. Vi behöver inte mäta på alla närliggande byggnader, utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. Läs mer om sprängningar här

Anmäl dig gärna till spränginfo-sms. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan sprängning. 

Sms innan sprängning

Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område.

  • Anmäl dig till sms-tjänsten här. 
  • Information om hur du anmäler dig, se manual.
  • Mer information om sms-tjänsten finns här.

Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. 

 

Informationsmöte för allmänheten

Om du missade vårt senaste digitala informationsmöte om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby (november 2020). Då kan du här se och höra den presentation som hölls på mötet. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga, hur det går till och hur våra arbeten kan påverka omgivningen. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen. 

 

Om du har frågor eller synpunkter

Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. Den har öppet dygnet, runt alla dagar. Om du hellre vill skriva till kundtjänst, här finns kontaktinformation.

 

(Senast uppdaterad 21-04-09)