Skip to main content

Arbeten vid Dalvägen - Solna

Vid Dalvägen i Solna ska vi göra förberedande arbeten för det kommande tunnelbanebygget. 
 

Under vecka 14 startar arbetet med att bygga en nätstation vid Dalvägen. Den behövs för att få elström till vårt kommande arbetsområde. Arbetet omfattar schakt- och fyllningsarbete och ett område vid Dalvägen kommer att hägnas in med stängsel.  En sträcka av gång- och cykelvägen i Vasalundsparken stängs av tillfälligt och gående och cyklister som ska förbi arbetsområdet hänvisas till andra sidan Dalvägen. Arbetena beräknas vara klara i maj. För att kunna bygga nätstationen behöver vi ta ned sex träd.

I anslutning till nätstationen ska vi spränga ut den arbetstunnel som behövs för att kunna bygga station Arenastaden. Under byggtiden kommer ett arbetsområde att etableras i en del av Vasalundsparken. Upphandling av entreprenör görs nu och byggstart är planerad till sommaren 2021. 

Arbetsområde Dalvägen