Skip to main content

Arbeten vid Gullmarsplan

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsplatser bl a på bussterminalen, i biljetthallen och i spårnivå. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm. Vi bygger även en ny uppgång i Mårtensdal.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Söderort.  Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format.
 

Pågående arbete
Tungrivning pågår för den yta som behövs för de nya hissarna som ska gå till plattformen för Blå linje. Vi gör ett hål genom betongdäck, väggar, grundläggning och stålkonstruktioner i tre plan. Arbetet har inletts uppifrån bussdäcksnivån och vi jobbar oss sedan nedåt via biljetthallsgolvet, vidare till väggar som vilar på spårnivån och avslutar med fundamenten som vilar på berg. Rivningsarbeten kommer preliminärt pågå  till våren 2021.Vi planerar att i närtid minska på avstängningen mot Nynäsvägen och öppna en cykelbana förbi arbetsplatsen.


Nattarbeten:
I den 
centrala trappan från Arenagången till mittön på bussterminalen pågår elarbeten från natt tisdag 12/1 till och med natt mot måndag 18/1. 
Borrning och sågning av betong utförs bakom skyddsväggen i biljetthallen och mellan väggarna över spår 2-4 under vecka 3-6.

Arbeten vecka 3-4:
Mark- och installationsarbeten bussterminalen.
Kompletteringar och besiktningsanmärkningar bussterminalen.
Arbete vid nytt bjälklag för gångbro under bussdäcket.
Arbete med trappa mot Nynäsvägen.
Arbeten vid södra befintliga trapphuset.
Kompletteringar vid centrala trapphuset.
Rivningsarbeten vid kommande hisschakt (bl a balkar till bussdäck och golv vid gamla Pressbyrån).
Rivningsarbeten bakom skyddsvägg i biljetthall (trappor, SL Center och rulltrappa).
Förberedelser för rivning över spår (ställningsbyggnation och håltagningar).

Påverkan närmiljö
Närområdet kan uppleva störningar för vissa arbeten.  Natt- och helgarbeten förekommer. Närområdet aviseras med sms.
Se filmen om hur vi bygger tunnelbanan och vilka störningar som kan uppstå.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms.

Information 
Tisdag 22/9  hölls ett digitalt informationmöte. Vi berättade då om arbetena på stationen och en ungefärlig tidplan. Här finns inspelningen i sin helhet och här som ett vanligt dokument Informationsmöte 22 sep. 
Tryckt nyhetsbrev för sträckan Gullmarsplan - Sockenplan  Nyhetsbrev Soderort 2020 december 

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2021-01-15