Skip to main content

Arbeten vid Landningsbanan

Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält utgår i väster från Robothöjdens arbetstunnel och i öster från Landningsbanans arbetstunnel. 

Byggstart mitten av oktober

I mitten av oktober planerar vi att börja spränga ut spårtunnlar via Landningsbanan. Vi har gjort i ordning flera arbetsområden på gamla flygfältet och nu görs de sista förberedelserna.

Via den färdigutsprängda arbetstunneln Landningsbanan kan vi nu bygga spårtunnlar i riktning mot både Akalla och mot Barkarbystaden. Det är 600 meter långa spårtunnlar som ska byggas från Landningsbanan till Akalla. Nere i berget kommer vi att korsa E4 Förbifart Stockholms nya bergtunnel, det gör arbetet extra känsligt.

Vi arbetar 20-30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.

framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berg. Du kan också se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.

Arbetet med att bygga spårtunnlar utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vi försöker styra transporter med utsprängt berg till och från arbetsområdet till kvällstid/nattetid för att inte bidra till extra trafikbelastning på vägarna. De utsprängda bergmassorna körs till en krossanläggning vid Barkarby gamla flygfält. Där krossas de för att sedan komma till användning i andra byggprojekt. 
 
Dagar och tider
Sprängning i tunnel sker helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 22.00. 
 
Information via sms
Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om du inte önskar fler sms. Du kan också anmäla dig för att få sms inför sprängning. 
Vi skickar sms cirka 30 minuter innan varje planerad sprängning. För dig som har en fast telefon aviseras sprängningen istället med ett röstsamtal. 
 
Om du har frågor eller synpunkter
Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. De har öppet dygnet, runt alla dagar. Om du hellre vill skriva till kundtjänst, här finns kontaktinformation. 
 
Andra byggprojekt i området 
Det pågår flera andra byggprojekt i Järfälla, därför kan det vara svårt att veta vilket bygge som hörs. Trafikverket bygger bland annat vägtunneln E4 Förbifart Stockholm, kallad Förbifarten mellan Akalla och Vinsta. Det blir även fler vägprojekt i området under de kommande åren. Här är länk till Trafikverkets webbplats om byggen i Västerort
Kontaktuppgifter: Trafikverkets kontaktcenter tel 0771-921 921
 
 

 

(Uppdaterades senast 20-10-12)