Skip to main content

Arbeten vid Landningsbanan/Akalla

Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält utgår i väster från Robothöjdens arbetstunnel och i öster från Landningsbanans arbetstunnel. Landningsbanan är närmast Akalla. Det mörkgröna området visar de kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar. 

Välkommen på öppet hus!

Den 10 november är du välkommen till Sveaborgsskolan, på Sveaborgsgatan 26 i Akalla centrum. Vi svarar på frågor och berättar om våra arbeten under Akalla och hur de kan påverka dig.

Vi har öppet klockan 17–19. Ingen föranmälan behövs, kom när det passar! Vi ser till att hålla avstånd.

Varmt välkommen! 

 

Digital presentation 

Vill du veta mer om vad vi ska bygga, hur det går till och hur de kan påverka omgivningen och närområdet? En digital presentation där vi tar upp allt detta och lite till läggs upp här torsdag den 28 oktober. Vi berättar och visar bilder.

 

Våra arbeten vid Landningsbanan – närmast Akalla

Via arbetstunneln vid Landningsbanan på Barkarby gamla flygfält bygger vi nu de tunnlar och utrymmen som behövs för tunnelbanan:

  • Två enkelspårstunnlar västerut mot Robothöjden.
  • Två enkelspårstunnlar österut mot Akalla.
  • Olika schakt bland annat för ventilation.

Vi arbetar 2030 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Det är också många andra arbetsmoment som vi utför när vi bygger tunnlar. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan

Österut mot Akalla ¨har vi passerat under E4 Förbifart Stockholms nya vägtunnel. En sträcka där arbetet var extra känsligt. Läs mer i den här nyheten. Närmast ska vi gå under Akallalänken och vidare mot Akalla. 

framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berg. Du kan också se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden. Vi uppdaterar kartan en gång i månaden. 

På Barkarby gamla flygfält pågår också arbeten med olika schakt, varav ett ska bli avluftstorn för tunnelbanan och häckningsplats för fåglar. Där pågår nu ovanjordsarbeten, se karta och läs mer i den här nyheten.

Arbetet med att bygga spårtunnlar utförs av Subterra Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

 

Påverkan för närområdet

Vi försöker att störa så lite som möjligt, dessvärre kommer våra byggarbeten periodvis medföra störningar och påverkan för omgivningen när vi närmar oss bebyggelse, till exempel Akallaområdet. Tunnelarbetet förflyttar sig framåt efterhand och ju närmare man är desto mer hörs det, av stomljud som borrning och sprängning. Det är också många andra arbetsmoment som vi utför när vi bygger tunnlar och de flesta hörs inte ovan jord.

Vi genomför regelbundet bullermätningar för att kontrollera hur mycket våra arbeten låter. Vi kommer att ha arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för buller. Det kan till exempel bero på att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. 

Här kan du läsa mer om sprängningar och störande ljud.

Sprängningar

Ljudet av en sprängsalva varar 6–7 sekunder, men kan uppfattas på lite längre avstånd (än till exempel borrning). Hur ljud uppfattas är mycket individuellt, en del liknar sprängljud vid ett smatterband, andra som dova smällar. Ungefär som åska. 

På vissa platser vibrerar det kännbart när en tunnelsprängning sker. Vibrationerna kan upplevas stora, i själva verket är de oftast mindre än de som uppstår när exempelvis en buss åker förbi. Det finns riktvärden för hur stora vibrationer olika byggnader klarar med god marginal. Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter de riktvärden som närliggande byggnader har. Vi mäter inte på alla närliggande byggnader, utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. Läs mer om sprängningar här

Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Akalla och Barkarby. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar, men på olika platser. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 

 

Sms innan sprängning

Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område.

  • Anmäl dig till sms-tjänsten här. 
  • Information om hur du anmäler dig, se manual.
  • Mer information om sms-tjänsten finns här.

Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Undantaget telefoner med företagsabonnemang eller kontantkort, dessa telefonnummer måste man själv registrera. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. 

 

Dagar och tider

Våra arbeten kan pågå dygnet runt, men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer (bullervillkor) enligt vår miljödom:

Ovan jord

Det får låta mer ovan jord dagtid kl. 07.0019.00, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 

Under jord

Borrning och sprängning under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.0022.00. I dagsläget kan sprängning även ske helgfria lördagar kl. 09.00–16.00 på dessa sträckor:

  • I tunnlar från Landningsbanan österut fram till Akallalänken. 
  • I tunnlar från Landningsbanan västerut mot Robothöjden.

När våra tunnelarbeten är nära bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar. Vi informerar närområdet innan dess. Anmäl dig gärna för att få sms 30 minuter innan sprängning. 

Vi arbetar på flera platser samtidigt i området runt Landningsbanan. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 

 

För dig som bor, arbetar, vistas i Akalla

Preliminärt når vi Akalla i vinter. Inför detta besiktar vi lägenheter och lokaler i området. Du som berörs får information om detta. Med tanke på COVID-19 följer besiktningsföretaget säkerhetsrutinerna noga. Vanligtvis besiktar endast en person och man arbetar med ett minsta avstånd på två meter till annan person. Personalen bär munskydd och spritar händerna för att minimera risken för att sprida smitta eller själv smittas. 

Vi informerar i god tid innan våra arbeten närmar sig Akalla. I oktober fick du som bor, arbetar eller äger en lägenhet/fastighet i Akalla den här informationsfoldern om kommande tunnelarbeten, i brevlådan. 

Torsdag den 28 oktober kan du titta på en digital presentation – om tunnelutbyggnaden under bebyggelsen i Akalla – här på webbplatsen. Vi berättar om vad som ska hända och visar bilder i ett filmat inslag. Presentationen ligger kvar så att du se den när du vill! 

 

Välkommen på öppet hus!

Den 10 november är du välkommen till Sveaborgsskolan, på Sveaborgsgatan 26 i Akalla centrum. Vi svarar på frågor och berättar om våra arbeten och hur de kan påverka dig.

Vi har öppet klockan 17–19. Ingen föranmälan behövs, kom när det passar! Vi ser till att hålla avstånd. Varmt välkommen! 

 

Informationsmöte för allmänheten 

Klicka här för att ta del av det senaste informationsmötet (från 22 april 2021). Det spelades in med bildpresentation och tal och du får veta mer om våra arbeten, vad vi ska göra, hur arbetet går till och vilken påverkan de kan ha för närområdet. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen.

Här är presentationen i bild, utan berättande tal.

Informationsmaterial om utbyggnaden 

Den här broschyren skickades ut per post till Akallaområdet oktober 2021: Nu bygger vi tunnlar under Akalla. Information om våra arbeten.

Den här broschyren skickades ut per post till Akallaområdet 2020: "Information om våra arbeten nära dig" 

 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten möjlighet att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Barkarby.

 

Andra byggprojekt i området 

Det pågår flera andra byggprojekt i Järfälla, därför kan det vara svårt att veta vilket bygge som hörs. Trafikverket bygger bland annat vägtunneln E4 Förbifart Stockholm, kallad Förbifarten mellan Akalla och Vinsta. Det blir även fler vägprojekt i området under de kommande åren. Här är länk till Trafikverkets webbplats om byggen i Västerort
Kontaktuppgifter: Trafikverkets kontaktcenter tel 0771-921 921

 

Om du har frågor eller synpunkter

Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. Den har öppet dygnet runt, alla dagar. Om du hellre vill skriva till kundtjänst, här finns kontaktinformation.
 

(Senast uppdaterad 21-10-25)