Skip to main content

Arbeten vid Landningsbanan/Akalla

Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält utgår i väster från Robothöjdens arbetstunnel och i öster från Landningsbanans arbetstunnel. Landningsbanan är närmast Akalla. Det mörkgröna området visar de kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten möjlighet att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Barkarby.


Arbeten i Akalla station våren 2021

Från vecka 3 planeras arbeten starta inne i Akalla station. Vi ska bygga skyddsväggar i betong i de båda spårändarna i den norra delen av stationen, som vetter mot Barkarby. Skyddsväggarna behövs för att kommande tunnelarbeten inte ska påverka trafik eller resenärer. Arbetet sker i spårområdet och i tunnel. Vi kommer också att stänga av en mindre del av plattformen närmast spåren. Här kan du läsa vår nyhet om arbetet i Akalla station.

Påverkan av arbetet

Resenärer kommer att kunna märka av och höra arbetet i stationen. Tunnelbanetrafiken planeras gå som vanligt och kommer inte att påverkas av detta arbete.

Arbetet pågår under våren 2021

Arbetet startar vecka 3 och beräknas pågå till i april/maj 2021, och utförs både dagtid och nattetid när trafiken inte är igång.  

Arbetet utförs av Strukton på uppdrag av Region Stockholm. 

 

Våra arbeten vid Landningsbanan - närmast Akalla

Arbetet med att spränga ut spårtunnlar via Landningsbanan är i full gång och bygger tunnel i två olika riktningar. Via den färdigutsprängda arbetstunneln Landningsbanan bygger vi nu spårtunnlar i riktning mot både Akalla och mot Barkarbystaden. Det är 600 meter långa spårtunnlar som ska byggas från Landningsbanan till Akalla. Nere i berget kommer vi snart att gå under E4 Förbifart Stockholms nya bergtunnel, det gör arbetet extra känsligt. Läs mer i den här nyheten.  

Vi arbetar 20-30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.

framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berg. Du kan också se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.

Arbetet med att bygga spårtunnlar utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan för närområdet

Tunnelarbetet förflyttar sig framåt efterhand och ju närmare man är desto mer hörs det, av stomljud som borrning och sprängning. När vi närmar oss bebyggelse kommer det märkas och höras mest i de byggnader som befinner sig ovanför tunneldrivningen.

Vi försöker att störa så lite som möjligt, dessvärre kommer våra byggarbeten periodvis medföra störningar och påverkan för omgivningen när vi närmar oss bebyggelse, till exempel Akallaområdet. Vi genomför regelbundet bullermätningar för att kontrollera hur mycket våra arbeten låter. Vi kommer att ha arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för buller. Det kan till exempel bero på att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. 

Här kan du läsa mer om sprängningar och störande ljud.

Påverkan på trafiken

Våra utsprängda bergmassor körs till en krossanläggning i utkanten av Barkarby gamla flygfält. Där krossas de för att sedan komma till användning i andra byggprojekt. 
 

Dagar och tider

Våra arbeten kan pågå dygnet runt, men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom. Det får låta mer ovan jord dagtid kl. 07.00-19.00, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 
Borrning och sprängning under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00-22.00.

Från 5 december 2020 kan sprängning även ske på helgfria lördagar kl. 09.00-16.00, på dessa sträckor:

  • Området vid Veddesta industriområde och vidare norrut under järnvägen och E18 mot Barkarby handelsplats.
  • Området vid Robothöjden och vidare nordost under gamla flygfältet fram till Akallalänken, innan Akalla bostadsområde.

När våra tunnelarbeten närmar sig bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar. Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Akalla och Barkarby. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 

Anmäl dig gärna till spränginfo-sms. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan sprängning. 
 

Sprängningar

En tunnelsprängning kan uppfattas som ljudet av smatterband eller åska. Den är snabbt övergående, upp till 6–7 sekunder sekunder lång. På vissa platser vibrerar det kännbart under den tiden. Vibrationerna kan upplevas stora, i själva verket är de oftast mindre än de som uppstår när exempelvis en buss åker förbi.
Det finns riktvärden för hur stora vibrationer olika byggnader klarar med god marginal. Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter de riktvärden som närliggande byggnader har. Vi behöver inte mäta på alla närliggande byggnader, utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. Läs mer om sprängningar här.

 

Information via sms

Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om du inte önskar fler sms. Du kan också anmäla dig för att få sms inför sprängning, det gör du här.
Vi skickar sms cirka 30 minuter innan varje planerad sprängning. För dig som har en fast telefon aviseras sprängningen istället med ett röstsamtal. 

 

Informationsmöte för allmänheten 

Om du missade vårt senaste digitala informationsmöte om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby (november 2020). Då kan du här se och höra den presentation som hölls på mötet. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga, hur det går till och hur våra arbeten kan påverka omgivningen. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen. 

 

Andra byggprojekt i området 

Det pågår flera andra byggprojekt i Järfälla, därför kan det vara svårt att veta vilket bygge som hörs. Trafikverket bygger bland annat vägtunneln E4 Förbifart Stockholm, kallad Förbifarten mellan Akalla och Vinsta. Det blir även fler vägprojekt i området under de kommande åren. Här är länk till Trafikverkets webbplats om byggen i Västerort
Kontaktuppgifter: Trafikverkets kontaktcenter tel 0771-921 921

 

Om du har frågor eller synpunkter

Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. Den har öppet dygnet runt, alla dagar. Om du hellre vill skriva till kundtjänst, här finns kontaktinformation.
 

(Senast uppdaterad 21-01-20)